Her er SNO på befaring i Sørskogbygda: Ungene holdt inne på skolens lekeområde etter ny ulveobservasjon

SNO har vært ute og lett etter ulvespor i skogen tett inntil Sørskogbygda skole etter at rektor fikk en bekymringsmelding fra en mor som observerte en ulv ved skolen mandag før skolestart.