Både svenske og norske ulver utenfor ulvesonen: Minst seks ulver nord i Hedmark på våren og forsommeren

Det er registrert minst seks ulver nord i Hedmark på våren og forsommeren.