Stor ulv skutt i Ringsaker

Samtidig med at ulvedebatten raser i Norge, ble denne ulven felt i Ringsaker. Den andre ulven som er skutt i Ringsaker siden 1860, endte med det lisensjakten i Hedmark

Samtidig med at ulvedebatten raser i Norge, ble denne ulven felt i Ringsaker. Den andre ulven som er skutt i Ringsaker siden 1860, endte med det lisensjakten i Hedmark Foto:

Det var en velvoksen hannulv som ble skutt ved Kjerkeholtjernet i Endelausmyrene i formiddag.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Området ligger mellom Hammarsetra og Tomsetra. Ikke langt unna Bergundhaugen ved Sør-Mesna.

- Det er virkelig en stor ulv, melder leder av Ringsaker Jakt- og fiskeområde, Anders Berg.

Dermed er kvota for Hedmark fylt, og all videre jakt på ulv avsluttes med umiddelbar virkning.

Seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Hedmark Øyvind Gotehus bekrefter dette. De sendte raskt ut melding om at videre jakt opphører.

Kortvarig jakt

Det skal ha blitt varslet at ulven var på tur inn i området fra Vang i dag tidlig. Da ble det satt i gang sporing av ulven.

Ringsaker Jakt og fiskeområde som forvalter området for grunneierne i fjellet organiserte også raskt et lag som raskt  som gikk etter ulven.

- Det ble bare sendt ut noen få menn og ulven ble lokalisert og felt kort tid etterpå, sier, Anders Berg.

Ulven er felt helt etter reglementet.

Sist i 2007

Sist det ble skutt ulv i Ringsaker var i oktober 2007. Da skjøt en jeger på elgpost ei ulvetispe litt nord for Nybygda. Dette skal ha vært den første ulven som ble skutt i Ringsaker siden tidlig på 1800-tallet.

Ulvebestanden i Ringsaker var på sitt høyeste rundt 1860. Da skal ulveflokker ha vist interesse for hester som fraktet høy ned fra Brumundsætra. På denne tiden hadde ble skytevåpnene bedre og flere, og skuddpremien som ble innført i 1845 begynte å gjøre sin virkning.

Fra 1878 forsvant ulven helt fra Ringsaker og Vang. Ved juletider i 1963 dukket streifulven «Fridtjof» opp, men bare for å bli skutt i Stor-Elvdal i februar 1964, og seinere utstilt på Norsk Skogmuseum i Elverum.

Siden 1990-tallet har både ulv og bjørn blitt observert stadig oftere i Ringsaker.

Artikkeltags