WWF om lisenskvota på ulv: Ulovlig og kunnskapsløst

Artikkelen er over 2 år gammel

WWF mener rovviltnemndene har fattet et vedtak om lisensfelling av ulv som ikke er innenfor rammene av verken Grunnloven, Bernkonvensjonen eller naturmangfoldloven. Uten kunnskap påstås det også at vedtaket er. De ber departementet om å gjøre det om.