Vil begrense russetiden: – Feiringen er problematisk og ute av kontroll

Rektorene ved de videregående skolene i fylket vil begrense russeklusset, men har få konkrete virkemidler.