Gå til sidens hovedinnhold

Så mange lærere i Innlandet må ha fordypning

Nå kan lærere søke om å få videreutdanning til høsten. Regjeringen har tredoblet satsingen på videreutdanning for lærere siden 2014, og det har gitt 40 000 lærere tilbud om videreutdanning i ulike fag.

– Det gleder meg at utviklingen går rett veg. Det gir elevene et bedre opplæringstilbud. Samtidig har vi fortsatt en jobb foran oss, og det blir viktig å prioritere de lærerne som må oppfylle kompetansekravene, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V), i en pressemelding.

I år er det satt av 1,6 milliarder kroner til videreutdanning.

– Lærere med solid faglig kompetanse er det viktigste for å få en skole der elevene mestrer og lærer mer. Derfor fortsetter vi satsingen på videreutdanning. Målet er at alle lærere som underviser i matematikk, engelsk og norsk har nok fordypning innen høsten 2025, sier Melby.

Søknadsfristen er 1. mars.

– Vi vet at skolene står i mye nå, men smittesituasjonen forventes å bli bedre til høsten. Derfor er det viktig at kommunene legger en plan for hvordan de kan oppfylle kravet til fordypning. Mange lærere ønsker faglig påfyll, og de som har gjennomført videreutdanning mener selv de er blitt bedre til å undervise, sier Melby.

Må ha fordypning innen 2025

Fra 1. august 2025 må alle lærere som skal undervise i engelsk, matematikk, norsk, norsk tegnspråk og samisk på barneskolen ha minimum 30 studiepoeng i disse fagene. Ungdomsskolelærere må ha minst 60 studiepoeng for å undervise i de samme fagene.

På nasjonalt nivå har antallet lærere som ikke oppfyller kompetansekravene i de prioriterte fagene sunket med over 12 000 siden 2015.

I Innlandet er det fortsatt mange lærere som underviser i fag de ikke har nok fordypning i, ifølge Utdaningsdirektoratets tall:

18 prosent av matematikklærerne (391 lærere), 25 prosent av engelsklærerne (371 lærere,) 13 prosent av norsklærerne (331 lærere).

I Ringsaker er tallene: 15 prosent av matematikklærerne (34 lærere), 10 prosent av engelsklærerne (13 lærere) og 9 prosent av norsklærerne (25 lærere).

Kommunenes ansvar å gi lærere videreutdanning

Det er kommunene og private skoleeiere som har ansvaret for at lærerne oppfyller kompetansekravene. I fjor fikk 375 av 788 søkere i Innlandet tilbud om å ta videreutdanning.

Lærere kan også søke videreutdanning i andre fag enn matematikk, norsk og engelsk. Dette gjelder for eksempel praktiske og estetiske fag, spesialpedagogikk, andrespråkspedagogikk og digital kompetanse.