Siste «Skrik» på bussholdeplassen

TENKER NYTT: Bussholdeplassen Kongshol i Furnesvegen har fått universell utforming og sykkelparkering. Målet er å tilrettelegge slik at flere tar bussen, sier Stig Floberghagen.

TENKER NYTT: Bussholdeplassen Kongshol i Furnesvegen har fått universell utforming og sykkelparkering. Målet er å tilrettelegge slik at flere tar bussen, sier Stig Floberghagen.

Artikkelen er over 1 år gammel

Har du sett siste nytt i Furnesvegen? Bussholdeplass med sykkelparkering.

DEL

– På utvalgte bussholdeplasser blir det laget sykkelparkering. Vi håper denne tilretteleggingen vil stimulere til at flere tar bussen. Det er et stort potensial for å overføre bilreiser til buss og tog, sier Stig Floberghagen, planlegger med ansvar og fokus på miljøvennlig transport i Statens vegvesen.

Nasjonal satsing

Hedmark Trafikk og Hedmark fylkeskommune bruker store ressurser på å øke atrraktiviteten i kollektivtrafikken, for det er et mål i den nasjonale transportplanen at flere reiser kollektivt. Og Statens vegvesen er tilretteleggeren for en bedre kollektiv infrastruktur. Målet er at alle bussholdeplassene på hovedlinjene skal utbedres.

Flere steder i Ringsaker får bedre bussholdeplasser, blant annet i Berger Langmoens veg i Brumunddal. Ved Spar Sveum flyttes holdeplassene noe for å gi bedre sikt ved krysningspunktet. Ved Lillevegen nederst i Berger Langmoens veg, planlegges det kantstopp for buss, tiltak for å gi buss bedre fremkommelighet enn bil, og som passer best inn i miljøet der.

Bussknutepunktet i Øverbakkvegen er det største tiltaket i Brumunddal.

Leskur og benker

– Kongelhoel har blitt en trygg og bra plass som mange bruker, blant annet mange skoleelever. Vi har etablert leskur, benker og søppeldunk, forteller Floberghagen. På strekningen mellom Brumunddal og Hamar går busslinjene B3, B6 og 170, noe som gir en veldig bra bussfrekvens og gjør det kollektive tilbudet mer attraktivt.

På sørgående holdeplass på Kongshoel er det tilrettelagt slik at en kommer til plassen med rullestoll og barnevogn selv om det er bratt. Kongshoel har også en planfri krysning under fylkesvegen.

– Det er nesten trinnfri påstigning her. I tillegg er det ruteopplysning på holdeplassen som tydeliggjør hvor du er, sier Floberghagen. Han legger til:

– Det skjer mye når det gjelder kollektivsatsing. I høst vil vi starte planleggingen av nye bussholdeplasser i Narudvegen, og vi håper at de kan bli ferdigstilt i løpet av neste år.

Bussholdeplassen ved Buttekvern i Furnesvegen vil bli oppgradert i høst i forbindelse med at gang- og sykkelvegen nederst i Furnesvegen får ny standard hvor syklister og gående er atskilt.

Artikkeltags