Etter mange år med utredninger, høringer, diskusjoner og rapporter så skal vedtak om fremtidig sykehusstruktur endelig fattes. Vi håper nå at beslutningen tas på bakgrunn av innspill fra fagmiljøene, brukerutvalg og utredningene som foreligger. Ikke på bakgrunn av politisk spill og følelser knyttet til by og kommunegrenser. Vi er mange som er lei og oppgitt over at denne prosessen har vært lang og tidvis betent. Nå ser vi frem til en beslutning til det beste for hele Innlandet fylket. En beslutning for fremtiden.

Et nytt hovedsykehus på Moelv vil etter vår mening være en viktig og riktig beslutning nå. Vi som daglig jobber innen akuttmedisin ser den store fordelen med å samle miljøene og stå sterkere sammen. Vi opplever daglig dilemmaer og diskusjoner omkring pasientflyt, mangel på konkrete spesialiteter som bare finnes her eller der, og utfordringer med å få vaktlinjene dekket. Vi kan ikke lenger drive slik vi gjør i dag, som i realiteten er et stort sykehuset Innlandet fordelt på mange små fraksjoner over store avstander. Vi må samle oss så vi i langt større grad kan behandle pasientene på en god effektiv og trygg måte. Det finnes så mange dyktige folk rundt Mjøsa, tenk hva vi kan få til ved å samle den kompetansen!?

Moelv er ikke først og fremst et politisk kompromiss, men en fornuftig plassering midt i fylket. Avstanden til henholdsvis Lillehammer, Hamar og Gjøvik vil være slik at man fint kan pendle til jobb. I nær fremtid vil disse mulighetene bli enda bedre. Bedre veier samt mer miljøvennlige og raskere transportmuligheter. Vi kan ikke basere vedtaket på hvor noen få bor akkurat nå og at noen mener å ville få en responstid som er for lang. Vaktlinjer og ordninger for spesialister tilstede vil selvsagt tilpasses. Byene vokser, og fremtidige kolleger vil i stor grad bosette seg på en måte som gjør dette mulig. Vi er helt sikre på at et større og spennende fagmiljø vil rekruttere godt fra alle byene. Og veldig mange vil helt sikkert velge å bo i eller nær Moelv, med kort vei til spennende tur og friluftsliv i alle retninger.

Helse Sør-øst har nå en unik mulighet til å vedta et sykehus for fremtiden. 0+ alternativet vil ikke løse bemanningsproblemene og de økonomiske utfordringene Sykehuset Innlandet står ovenfor. Hele prosessen vil settes mange tiår tilbake og vi vil slite med de samme utfordringene, diskusjonene og kranglene om funksjoner som nå. Det finnes vel kanskje ikke den perfekte løsningen for Innlandet, men et hovedsykehus på Moelv vil være den beste løsningen for pasientene i hele Innlandet. Med et nettverk av ambulanser, akuttbil og helikopter vil man kunne yte den beste hjelpen til alvorlig syke og skadde. Et robust fagmiljø vil ha og få enda bedre kompetanse på medisinsk og kirurgisk behandling. Enda flere spesialister vil være samlet undere samme tak og være tilgjengelig hele døgnet.

Er vi på Gjøvik ikke glad i sykehuset vårt? Jo selvsagt er det trist at sykehuset legges ned. Vi har i dag et veldig godt faglig og sosialt miljø på Gjøvik. Vi jobber hardt hver dag og gir pasientene den beste behandlingen. Mange vil savne Gjøvik sykehus. Sykehuset rekrutterer faktisk godt innen de fleste fagfelt og er en populær arbeidsplass. Samtidig evner vi å se at et hovedsenter på Moelv vil gi oss og pasientene et enda bedre tilbud, med en reiseavstand vi kan leve godt med.

Vi håper og har tro på at Helse Sør-Øst nå vedtar å gå videre med planleggingen av Mjøssykehuset for hele Innlandet på Moelv, slik at vi kan begynne å legge gode planer for fremtiden. Samle de gode sterke fagmiljøer og personer under samme tak så blir vi enda bedre!