I tiden vi er inne i, og har vært i en stund allerede, har vi opplevd økonomisk turbulens. Mye tyder på at denne turbulensen kommer til å vare en stund. Det betyr at både privathusholdningene, det private næringsliv og det offentlige må forberede seg på at det blir tøffere.

Vi har opplevd høy inflasjon, som det er vanskelig å få bukt med på kort sikt. Dette skyldes delvis krigen mellom Russland og Ukraina, og Russlands bevisste manipulasjon av olje- og gassprisene. Det skyldes også delvis utfordringer i vareleveringen som har ført til at markedets evne til å levere varer fort nok er svekket. Høyere etterspørsel enn hva markedet klarer å levere bidrar til at prisnivået går opp. Som ikke det er nok koster det mer å produsere lokalt, som gjør at lokale produsenter må ta høyere pris for sine varer. Dette koblet sammen med at Norge over tid har hatt høy oljepengebruk, og at rekordmange i Norge er i jobb, så har det ytterligere bidratt til utviklingen.

Sannsynligvis er det få i Norge som har opplevd de mekanismene vi opplever i økonomi og samfunn nå. De ytterst få gjenlevende som har opplevd første verdenskrig kan ha opplevd noe som er lignende.

For Arbeiderpartiet er det nå viktig å prioritere for å få oss gjennom turbulensen. Vi vil prioritere å unngå usosiale kutt, slik at de som allerede har minst ikke blir ytterligere rammet. Vi vil vise internasjonal solidaritet, og sikre ukrainske flyktninger og bidra humanitært til å bedre situasjonen internt i Ukraina. Vi vil sikre forsvar og beredskap for å være bedre forberedt på uforutsette situasjoner. Vi vil sikre rammene for kommuner og sykehus for å sikre de viktigste tjenesteyterne i velferdsstaten vår får nødvendige midler til å hjelpe de som trenger den.

Sammen skal vi komme oss gjennom dette, når vi merker at presset på økonomien skaper reelle utfordringer for flere.