Himmelblå er et kor som drives som en folkehelseaktivitet i regi av Kultur i Ringsaker kommune. Musikalsk leder er Maren Aarskog, og med seg for å drive gruppa har hun Sondre Bonkerud.

Koret øver på dagtid hver torsdag på fritidsklubben i Brumunddal. Himmelblå teller ti medlemmer, og ønsker seg nå flere medlemmer – og gjerne menn, siden det for øyeblikket ikke er noen menn med.

– Alle som er i glad i å synge, og som trenger et springbrett for å komme inn i en mer aktiv fritid, og etter hvert inn i et ordinært kor, er velkomne til å delta, forteller Jenny Andresen Djupvik, avdelingsleder Fritid på kulturkontoret.

Utenom det musikalske er Himmelblå også opptatt av det sosiale aspektet som det å være medlem i et kor har, og hver øvelse starter med en kaffeprat.

– Her kan du komme som den du er. Man føler seg veldig velkommen i dette koret. Medlemmene backer opp hverandre, og man får både utfordret og pushet seg selv innenfor trygge rammer, uttrykker korets medlemmer.

De er sikre på at det er flere som kunne hatt glede av å være med i et slikt kor som Himmelblå.

Både Maren og Sondre er nye i sine roller i koret, og var i likhet med deltakerne spente på dagens oppstart. Maren er opptatt av at det skal være morsomt å synge, og at man synger med den stemmen man har.

– Kor er en veldig fin sosial og ikke minst helsefremmende arena. For meg så har musikk den virkningen at jeg glemmer stress og alltid blir i bedre humør, sier Maren.

Hun håper dette kan smitte over på deltakerne i koret og at gruppa får det gøy sammen gjennom sangen og musikken.