Norge åpner nå opp igjen etter pandemi, og da trenger vi som er unge tilgang til gode trygge møteplasser. Vi skal ta igjen flere år med begrenset kontakt og sosial aktivitet. Ungdomsfrivilligheten står klare til å gjøre sin del av jobben, hvis politikerne legger til rette for det.

Nærmere to år har gått. To år med skiftende grad av nedstenging, smittetrykk og restriksjoner. Uforutsigbarhet er noe alle har kjent på. Arrangementer og sammenkomster som man ikke vet om man får dratt på, og som veldig ofte har endt med å bli avlyst eller flyttet. Dette har vært krevende for alle, men spesielt krevende for unge. Undersøkelser fra Opinion viser at det er ungdom som i størst grad har følt seg ensomme og vurdert sin egen situasjon som dårlig under pandemien.
Norges Bygdeungdomslag (NBU) er en ungdomsorganisasjon som jobber for levende bygder, og for å tilby et godt aktivitetstilbud for ungdom i hele Norge. De siste årene har vi måtte være kreative, og vi har gjort vårt beste for å arrangere covid-vennlige arrangementer. Vi som er unge trenger å møtes, ha det gøy og bygge relasjoner. BU tilbyr trygge møteplasser som inkluderer alle. Etter flere år med nedstenging er det viktigere enn noen gang at vi har sosiale arenaer for ungdom, og at alle kan være en del av fellesskapet.

Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner har gjort en undersøkelse blant sine medlemsorganisasjoner. Svarene viser at barne- og ungdomsfrivilligheten har synkende medlemstall, at rekruttering har blitt vanskeligere, det blir færre aktive frivillige, lavere aktivitet og at det digitale tilbudet ikke veier opp for det fysiske.

Enkle, men viktige tiltak vi mener politikere både regionalt og nasjonalt bør se på framover er økt grunnstøtte til frivillige organisasjoner, mindre byråkratiske søknadsordninger for tilskudd og støtte, og bedre tilgang på lokaler for aktivitet.

Vi i Hedmark Bygdeungdomslag skal gjøre vår del av jobben for å tilby ungdom gode møteplasser framover, og for å bygge opp igjen ungdomsfrivilligheten. Etter to lange år med covid-dugnad er vi klare for en stor, men langt morsommere dugnad. I år skal vårt fylkeslag legge ned nærmere 40 000 dugnadstimer, for å kunne ta imot rundt 2 000 bygdeungdommer fra hele landet på Norges Bygdeungdomslags Landsstevne på Stange i juli. NBUs Landsstevne er det største arrangementet i organisasjonen. En hel uke med konserter, tevlinger og aktiviteter er årets høydepunkt for mange av våre medlemmer.

Nå krever vi at politikerne også gjør en innsats for ungdomsfrivilligheten framover, og legger til rette for at vi kan skape flere gode og trygge møteplasser for ungdom på bygda framover.