Smart bjelle skal hjelpe bønder med å passe på sauene i sommer

Smart bjelle: Sporingsenheten som festes på dyrene gjør det mulig for bøndene å følge med på hvor sauene er og hvilket bevegelsesmønster de har.

Smart bjelle: Sporingsenheten som festes på dyrene gjør det mulig for bøndene å følge med på hvor sauene er og hvilket bevegelsesmønster de har. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Telenor og Smartbjella har ved å bruke en smart sauebjelle og tingenes internett gjort det mulig for norske bønder å holde oversikt over sauene som går på beite om sommeren.

DEL

– Siden sauene gjerne vandrer i mindre flokker over store geografisk avstander, kan det være en krevende oppgave for bonden å holde oversikt over egne dyr. Oppstartselskapet Smartbjella har derfor utviklet en smart bjelle som er koblet til Telenors mobilnett for tingenes internett, skriver Telenor og Smartbjella i en pressemelding.

Lettere å finne igjen sauene

Smartbjella er en norskprodusert sporingsenhet til bruk på husdyr, og er laget for å tåle tøff behandling, vann og kulde. I pressemeldinga skriver Telenor og Smartbjella at det i sommer er det 15. 000 sauer som slippes ut med denne teknologien.

– Ved hjelp av Smartbjella kan bonden se hvor dyret befinner seg via kart på telefon, nettbrett eller PC. En webportal sørger for oppdaterte lister over alle dyrenes aktuelle posisjon og historiske bevegelsesmønstre. Appen kan også gi varselsignal dersom sauen blir liggende stille unormalt lenge eller har beveget seg inn i et område med rovdyr, står det i pressemeldingen.

Det har de siste årene blitt mer vanlig blant bøndene å utstyre sauene med elektronisk overvåking, og teknologien blir stadig bedre. I pressemeldingen skriver Smartbjella at den nye mobilteknologien til Telenor har en batteri levetid på ti år og har god dekning i de fleste områdene.

– Tap av sau kan skyldes mange forhold. Ofte er det vanskelig å fastslå dødsårsak, enten fordi man ikke finner kadaveret eller fordi man finner det for sent. I enkelte områder er mørketallene svært store. Vår løsning gir bøndene rask oversikt om alt er bra, eller blir varslet dersom noe ikke er som det skal, sier administrerende direktør i Smartbjella, Peter Asle Mona i pressemeldingen.

Ny teknologi

Tingenes internett eller Internet of Things (IOT), som det heter på engelsk er nettverk av identifiserbare gjenstander som er utstyrt med elektronikk, programvare sensorer og nettverk som gjør at gjenstandene kan koble seg til hverandre og utveksle data. I fjor lanserte Telenor et landsdekkende mobilnett for tingenes internet, som består av to nye kommunikasjonsteknologier, NB-IoT og LTE-M.

–Dette er et svært godt eksempel på hvordan tingenes internett kan bidra til å dekke et viktig behov. Fordelen ved at sporingsenhetene er koblet til NB-IoT, er at sensorene er rimeligere, bruker svært lite energi og har bedre dekning enn vanlig mobiltelefoni. Sporing ved hjelp av NB-IoT er ett av de viktigste bruksområdene for tingenes internett, og kan i praksis brukes på omtrent alt som flytter på seg, ikke bare dyr, men også frakt, containere og transportmidler, sier Ove Fredheim, leder for Telenor Bedrift.

Artikkeltags