Mange grep gjort av private eiere, lag og organisasjoner har berget kulturminner i Innlandet, blir det påpekt i en pressemelding.

Blant prosjektene som fikk støtte i 2022, er det to prosjekter i Ringsaker. Blant annet restaurering av Vikerødegården på Jessnes, som Ringsaker Blad har omtalt tidligere:

Se fullstendig liste lenger ned i saken.

RB har også omtalt det andre prosjektet som har fått penger lokalt:

Det er gledelig at mange ønsker å bevare kulturminnene sine og de verdiene de representerer, er beskjeden fra direktør Simen Bjørgen i Kulturminnefondet.

– Mange kulturminner er eid av private, samtidig som de er med på å utgjøre stedsidentitet og vår felles kulturarv. Det er derfor prisverdig at så mange i Innlandet ønsker å gjøre grep for å kunne fortsette å bruke kulturminnene, eller å nå kunne ta de i bruk igjen. Slik blir verdier bevart, samtidig som bruken av kulturminnene skaper nye verdier, sier Bjørgen.