Det kommer fram i en pressemelding fra Innovasjon Norge sent tirsdag kveld.

Det var i begynnelsen av oktober det ble klart at regjeringens nysatsing får hovedsete i Brumunddal.

Både finansminister Trygve Slagsvold Vedum og landbruksminister Sandra Borch (begge Sp) tok den gang turen til Mjøstårnet for å formidle nyheten, og nå er det altså klart at Silje Lesjø er hyret inn for å lede arbeidet med etableringen. Bionova skal ifølge pressemeldingen tirsdag være operativt fra 1. januar 2023.

Lesjø er i dag leder for landbruk i Innovasjon Norge, som Bionova blir lagt under, og det er derfor Innovasjon Norge som har pekt henne ut.

– Jeg gleder meg til å sette i gang arbeidet med å etablere og utvikle Bionova sammen med gode kollegaer på feltet. Det kommer til å bli et viktig verktøy for land-, skog- og havbruksnæringene i arbeidet med å nå Norges klimamål innen 2030 og om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050, sier Lesjø selv, ifølge pressemeldingen.

I Mjøstårnet vil det nye statsforetaket være samlokalisert med Innovasjon Norge sitt regionkontor i Innlandet, og selv om hovedsetet vil være i Brumunddal, vil Bionova være et oppdrag som håndteres av alle regionkontorene rundt om i landet.

Landbruksminister Borch uttalte til RB i oktober at regjeringens ambisjon er å bygge opp Bionova over flere år, og kunne på tidspunktet ikke si noe konkret om hvor mange arbeidsplasser det kan bli i den nye organisasjonen. Å hyre inn en leder var førsteprioritet.

– Men på sikt vil nok dette bidra til et betydelig antall arbeidsplasser, sa Borch.

Bionova har tidligere blitt sammenlignet med Enova, et annet statsforetak som støtter utvikling av energi- og klimateknologi, energieffektive løsninger og energitiltak. På samme måte skal Bionova legge til rette for klimatiltak i landbruket og havbruket, og dermed bidra til å redusere klimautslippene fra næringene. Bønder kan for eksempel søke om midler til å gjennomføre klimatiltak på gardene, for å nevne noe av det som er tenkt.