MOELV:

08.00: Minnestund ved Smestadbautaen. Flaggheising, kransenedleggelse og tale av elever ved 9. trinn på Moelv ungdomsskole. Moelv Skolemusikkorps/Ringsaker Janitsjar spiller.

08.00: Flaggheising på Moelv sykehjem (tidligere Ringsaker bo). Moelv Skolemusikkorps/ Ringsaker Janitsjar spiller.

08.45: Minnestund ved Ringsaker kirke. Kransenedleggelse ved bautaen og tale ved 5. trinn på Moelv skole. Ringsaker Janitsjar spiller.

09.15: 17. mai-gudstjeneste i Ringsaker kirke ved sokneprest Marta Axner Ims og organist Roger Andreassen.

11.30: Oppstilling av barnetoget ved Herredshuset i Moelv. Moelv Skolemusikkorps/Ringsaker Janitsjar spiller.

12.00: Avmarsj fra Herredshuset i følgende rekkefølge 1) flaggborg, 2) Fossen skole 1. trinn – 2. trinn – 3. trinn – 4. trinn, 3) Moelv Skolemusikkorps/Ringsaker Janitsjar, 4) Moelv skole 7. trinn – 1. trinn – 2. trinn – 3. trinn – 4. trinn – 5. trinn – 6. trinn, 5) Moelv ungdomsskole, 6) Borgen barnehage, 7) Moelv barnehage, 8) Fossen barnehage, 9) Kremmerhuset barnehage, 10) Familiebarnehager, 11) Åpen barnehage, Moelv. Barnetoget går opp Åsmarkvegen, inn Jensstuvegen og ned til Moelv sykehjem (tidligere Ringsaker bo). Der spiller musikken før toget fortsetter Storgata gjennom sentrum, inn porten på Mo gård og videre til Moelv skole, der arrangementet fortsetter det blir først tale for dagen av elever fra 7. trinn på Moelv skole og av Trine-Lill Sveen Simensen, leder for 17. mai-komiteen. Det blir medaljeutdeling for Moelv Skolemusikkorps, 17. mai-sanger, leker og aktiviteter for barn. Moelv Skolemusikkorps står for salg av kaffe, kaker, is, pølser og brus i og utenfor Moelv skole. De tar kontanter og Vipps. Toaletter er inne på skolen.

15.15: Veteranbilparade. Alle typer veterankjøretøy og nyere entusiastkjøretøy er velkomne til å delta. Oppmøte på pendlerparkeringa v/E6 klokka 14.45-15.10. Lengden på kjøreturen er 15 km og turen tar ca. 45 minutter. Paraden foregår på veger rundt omkring i Moelv. De starter presis klokka 15.15 og kjører ruta i sakte fart. Paraden avsluttes når de kommer ned Ringslia og tilbake gjennom sentrum. Derfra kjører alle hver til sitt uten felles stoppested. Kjørerute: Pendlerparkeringa – ut under E6 og tilbake på Storgata – Slåttmyrvegen – Strandgata – Skolevegen – Frislivegen – Myrvegen – Mjøsvegen – Skolevegen – gjennom sentrum til Bruvollhagan hvor de kjører en runde – Utsikten – Ekreskogen – ned igjen til Storgata – gjennom sentrum – Pinnerudvegen – Åsmarkvegen – Røstadvegen – Øgardsvegen – Bassengvegen – Sløttvegen – Elgtråkket – Ringslia – Storgata gjennom sentrum – slutt. Publikum oppfordres til å samle seg langs ruta med norske flagg og godt humør.

BRØTTUM:

07.30: Årets korps, sammensatt med musikere fra skolekorpset, Lismarka Mesnali Brass og Brøttum Brass, og speidere i tog fra Afsethrampa til Brøttum skole.

08.00: Flaggheising på Brøttum skole, Brøttum bo- og aktivitetssenter ved speiderne.

09.55: 17. mai-toget settes opp på fotballplassen på Mæhlumslykkja. Rekkefølge: flaggborg ved speiderne, Mæhlumslykkja barnehage, publikum. Klokka 10.10 avmarsj fra Mæhlumslykkja i rute via barnehagen, presteboligen, via Brøtheim til skolen. Klokka 10.30 ankommer toget fra Mæhlumslykkja skolen. Klokka 10.30 settes toget opp på skoleplassen, (oppstilling fra kunstgressbanen mot skolebygget), i rekkefølge: Flaggborg ved speidere, skolens fane, skoleleder, leder for 17. mai komiteen, FAU-leder, 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, korpset, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn, resten av skolen, Brøttum BU, barnehagene/foreldre og publikum. Avmarsj klokka 10.50 i rute: skolen, Brøtheim, opp Sjusjøvegen, ned Klokkerhagenjordet, Brøttumsvegen til Brøttum bo- og aktivitetssenter, hvor det er tale for dagen ved elever fra 7. trinn. Korpset spiller og det blir sang. Toget går oppom hovedinngangen og fortsetter deretter til kirka.

11.45: Bekransning av bauta ved elever fra 7. trinn, speiderne og korpset.

12.00: Gudstjeneste ved prest Johanne Gram-Nilsen i Brøttum kirke. Barnekor, korps og speideren medvirker. Olaf, Hanna og Ane Aasen medvirker musikalt.

12.35: Etter gudstjenesten, går toget fra kirka til Brøtheim. Det henstilles om at alle går i 17. mai-toget, slik at det blir et fint tog også tilbake til Brøtheim. Rute: Kirka – Brøtheim. Speiderne går først. Kiosk åpner klokka 11. Klokka 11.30 åpner serveringa på Brøtheim. Barn og ungdom til og med 10. trinn går gratis inn. Betaling fortrinnsvis med Vipps og kort, men bruk av kontanter er også mulig. Klokka 13 blir det leker for barna. Klokka 14.45 stenger Brøtheim og det blir konkurranser på kunstgressbanen. Tautrekking 5.–7. klasse. Kiosk stenger klokka 15.15. Det oppfordres til samkjøring og at de som bor nær sentrum går til sentrum. Parkering blir ved kirken, Joker, Mangerud og skolen. Det skal ikke parkeres langs vegen der toget skal gå. Ta gjerne med en campingstol om været blir fint.

VELDRE:

11.00: Frammøte ved kirka klokka. Veldrom er åpen fra klokka 10.30 til 15. Det oppfordres til å parkere ved skole og barnehage.

11.15: Utegudstjeneste ved Daniel Håkegård foran inngangen til kirka (avholdes inne om været er dårlig). De synger Nasjonalsangen og to sanger til.

11.45: Kransnedlegging og sang. Arne Ingvar Dobloug medvirker musikalt.

12.00: 17. mai-toget går fra kirka. De stiller opp på vegen nedenfor i følgende rekkefølge: FAU-leder, 4H, Kirkekretsen skole, Veldre barnehage og til slutt borgertoget med foreldre og andre som ønsker å gå.

12.30: Toget stopper toget på Veldre bo- og aktivitetssenter. De synger Nasjonalsangen og det blir tale ved elever fra 7. trinn. De avslutter med å synge Nasjonalsangpotpurri. Det blir musikk ved Furnes og Veldre musikkforening.

12.45: Toget går tilbake til skolen. Elever og barn får utdelt drikke og bolle umiddelbart etter toget. Det blir salg av brus, is, pølser, kaker og kaffe. Det blir leker og aktiviteter for de minste.

14.00: Fotballkamp mellom 7. trinn og foreldre. Klokka 15 stenger Veldrom og dagen avsluttes.

LISMARKA:

08.00: Flaggheising på skolen.

11.00: Hagatun åpner Hagatun dørene. Barn til og med 7. trinn går gratis inn. Klokka 12 er det oppmøte ute og det blir ord for dagen ved elever fra 7. trinn.

12.30: Barnetoget går fra skolen. Toget snur ved Samvirkelaget og går gjennom Granlifeltet og Hagatunfeltet på tilbakevegen. Musikkforeningen deltar. Ved togets slutt synges Nasjonalsangen.

13.15: Aktiviteter på skolen med natursti og lek på skoleplassen. Salg av pølser, is og drikke. Dagen avsluttes klokka 15.

BRUMUNDDAL:

08.00: Flaggheising/kransenedleggelse i Husebyparken, der Brumunddal Brass, Brumunddal Mannskor, speiderne og en fanfaregjeng fra Brumunddal Jente- og Guttemusikk medvirker, og ordfører Anita Ihle Steen holder tale.

08.45: 17. mai-gudstjeneste ved Salvar Geir Gudgeirsson og Erik Brænden i Brumunddal kirke.

15.00: Tradisjonen tro gjenopptar russen ved Ringsaker videregående skole i år russetog i Brumunddal sentrum. Ringsakerrussen, musikere fra fire korps (Brumunddal Jente- og Guttemusikk, Moelv Skolekorps, Brumunddal Brass og Ringsaker Janitsjar) og bilkortesje stiller opp for å skape god stemning i Brumunddal sentrum 17. mai. Russetoget og korpsene starter ved Ringsaker videregående skole klokka 15, tar vegen videre til Miljøgata, og ender ved Teatersalen, der det vil bli holdt tale. Klokka 15 starter kjøretøykortesjen opp i Strandvegen 12 (ved XL-bygget), frammøte fra klokka 14. Deretter møtes alle i rundkjøringa nord i Brumunddal, der kortesjen kjører inn bak russetoget og korpset og fortsetter videre mot Teatersalen. Kjøretøyene i kortesjen kjører videre forbi Teatersalen og fortsetter til ny rundkjøring ved Kiwi Mørkved, kjører opp Mørkvedvegen, Kirkevegen og passerer Brumunddal bo, fortsetter Kirkevegen ned til rundkjøring, tar til venstre ned mot Miljøgata, Furnesvegen, Berger Langmoensveg, Narudvegen, Børkevegen forbi Tømmerli og videre Byflatvegen til Miljøgata, hvor konvoien avsluttes ca. klokka 16.

Hempa skole:

09.30: Frammøte for elever ved amfiet/ asfaltbanen. Det er begrenset med parkeringsplasser, så det oppfordres til å la bilen stå.

10.00: Avmarsj for 17. mai-toget med skolefane og flaggborg, Ringsaker Janitsjar, 1. – 7. trinn, Hempa barnehage, borgertoget, foreldre og andre som ønsker å gå i toget. Toget går forbi barnehagen og Røyslivegen rundt før de går Børkesvevegen tilbake til skolen.

10.45: Toget ankommer skolen, korps spiller opp til allsang av Nasjonalsangen og det blir tale for dagen ved FAU-leder. Det blir salg av brus, is, pølser, kaker og kaffe. Loddsalg, leker og aktiviteter for de minste på skolens område. Ta gjerne med noe å sitte på. Salget avsluttes klokka 13.30. Betaling med mynt eller Vipps. Arrangementet er åpent for alle.

Fagerlund skole:

09.30: 17. mai.-toget starter fra Fagerlund skole og går følgende rute: Fagerlund – Bekkevegen – Bakkehaugvegen – Veldrevegen – Rostadvegen – Ånnerudvegen – Byflatvegen – Børkevegen – Tømmerli – Byflatvegen – Bekkevegen og tilbake til Fagerlund. Barnehagene i kretsen kommer inn i toget ved Tømmerli. Det åpnes kafeteria på skolen ved togets avgang. Det blir loddsalg, kafé og leker på skolen. Dette er et kontantfritt arrangement, så de tar kun Vipps denne dagen. FAU og 6. trinn ved Fagerlund skole ønsker alle velkommen til 17. mai-feiring.

Mørkved skole:

09.30: 17. mai-toget starter. Frammøte for elever ved Maskinanlegg (Mausetvegen 4) senest klokka 9.15. Toget går opp Kirkevegen, stopper ved sjukehjemmet hvor de synger Nasjonalsangen, går deretter via rundkjøring inn til Kongsvegen og mot skolen via Fredheimvegen.

11.00: Omtrent på dette tidspunktet ankommer toget skolen. Deretter blir det underholdning ved elever, så salg av brus, is, pølser, kaker og kaffe. Betaling skjer fortrinnsvis med Vipps. Ta med noe å sitte på, dersom du ikke vil stå. Arrangementet er åpent for alle.

NÆROSET:

09.00: Frammøte ved skolen med velkomst, orientering om dagens program, oppstilling av tog og allsang.

09.30: 17. mai-toget går fra skolen til Fløtlivegen mot Kindsbekken, snur i vegen og går samme veg tilbake til skolen. Nasjonalsangen synges ved ankomst skolen.

10.15: Tale for dagen ved 7. klasse. Klokka 10.30 blir det tale ved Hans Christian Medlien, og «Næroset i rødt, hvitt og blått» synges.

10.45: Salg av kaffe og kaker og det blir underholdning ved elever ved Fagernes skole. Det blir pølsebod, isdisk, loddsalg og leker, konkurranser og aktiviteter for alle. Klokka 12.30 er det loddtrekning og avslutning.

ÅSMARKA:

08.00: Flaggheising ved skolen og på Åsheim.

10.00: Familiegudstjeneste ved Anniken Urianstad i Åsmarka kirke.

10.45: Kransepåleggelse ved bautaen og tale ved Bjørn Kåre Forbord.

11.30: 17. mai-toget går fra Åsheim. De prøver å gå en ny rute i år, om Åsmarkvegen, Larsåsvegen, snur ved boligene der og går Åsmarkvegen tilbake og svinger av den og går rundt skoleplassen og fotballbanen, Kauserudvegen og toget avsluttes på skoleplassen, med sang ved elver fra Åsen skole. Betraktninger rundt dagen med 7. klasse ved Åsen skole.

12.30: Kaffe og kaker på Åsheim.

12.30-14.00: Natursti, leier og moro på skoleplassen. Barn til og med ungdomsskolen har gratis inngang på Åsheim. Kiosken inne på Åsheim tar kun Vipps. Premiering av natursti blir klokka 14.30.

STAVSJØ:

07.45: Nes Musikkforening spiller ved flaggheising på Fredheim. Nes Musikkforening spiller på Nes bo- og aktivitetssenter klokka 9 og på Sund klokka 9.30.

10.00: 17. mai-gudstjeneste i Stavsjø kirke med 17. mai-barneprosjekt-kor ledet av Lill-Regine Skaug.

10.15: Nes Musikkforening spiller på Grande.

10.45: Oppstilling av 17. mai-toget på Nes barneskole. Toget går klokka 11.00 og følger følgende rute: Penningrud, Neshallen og tilbake til Nes barneskole.

11.30: Salget av pølser, brus, is, kaffe og kaker begynner. Betaling foregår med Vipps og kontanter. Leker for barna og lotteri.

12.00: Underholdning fra scenen. Konferansier er Helle Therese Kongsrud. Utdeling av Bygdeprisen ved Anne Dobloug. 17. mai-tale ved Anita Ihle Steen.

FURNES:

08.45: Familiegudstjeneste ved Anders Hyenes Skeistrand og organist Dag Olav Berg i Furnes kirke.

09.30: Tale/appell ved Forsvaret og bekransning av bautaen. Furnes Skolemusikkorps og Furnes & Veldre Musikkforening spiller to sanger.

09.45: Oppstilling av «Folketog i Furnesbygda» på skoleplassen utenfor Kirkenær skole. Rekkefølge: Flaggborg/Furnes speidergruppe, barnehager, Furnes skolemusikkorps, Kirkenær skole, Kylstad skole, Furnes og Veldre Musikkforening og Stavsberg skole, Furnes ungdomsskole, lag og foreninger– det er plass til alle. Klokka 10 er det avmarsj.

11.00: Ankomst Furnes bo- og aktivitetssenter. Korpsene spiller og det blir tale for dagen ved Furnes Speidergruppe. Venneforeningen spanderer is til alle barna. Unngå parkering langs vegen, det er parkeringsmuligheter ved Kirkenær skole, Furnes kirke, ved Lifo og ved Furnes bo- og aktivitetssenter.

Stavsberg:

10.45: Oppstilling av skoletoget. Rekkefølge: Fane og flaggborg, foreldrekorpset, 7. klasse, 1.–6. klasse, Simenstua Barnehage og Stavsberg Barnehage. Avmarsj for skoletoget fra Stavsberg. Ruta: Kåtorpvegen–Krokvegen–Hanstadvegen–Myrvegen–Furuvegen–Frøbergvegen–Kåtorpvegen og tilbake til skolen.

12.00: Samling på Stavsberg skole. Alle barna får gratis bolle og brus. Underholdning og taler av blant andre Else Margrethe Holst. Salg av kaker, is, brus og kaffe. I kiosken kan det betales med Vipps eller kontanter. Loddsalg. Arrangørene ser fram til endelig å ønske velkommen til samling på den nye skolen sin med sang, taler, leker og masse moro.

Kylstad:

08.15: Buss fra Kylstad skole til Furnes kirke. Møt opp i god tid før avreise. Etter at gudstjenesten i kirka, bekransningen av bautaen og «Folketog i Furnes» er ferdig, går bussen fra Furnes bo- og aktivitetssenter til Kylstad skole klokka 11.30. Bussen kjører to turer.

11.00: Kaffesalget starter på skolen.

12.00: Alle elever møtes ak skolen med sine respektive klasser. Klokka 12.15 blir det innmarsj til skoleplassen via nedre parkeringsplass. Elevene går klassevis ut på skoleplassen og stiller opp. Klokka 12.30 ønskes det velkommen til feiring av nasjonaldagen, og det synges to sanger. Klokka 12.45 blir det tale for dagen ved 7. trinn, og underholdning fra klassene. Klokka 13.15 får elevene servering i klasserom. Barnehagene får servering i kjellerstua. Leker for barna. Det foretrekkes at det betales med Vipps ved kjøp fra serveringsbodene.

Kirkenær:

11.30: Etter at «Folketog i Furnesbygda» er ferdig, blir det fra ca. klokka 11.30 salg av kaffe, is og kaker på skolen.

12.00: Offisiell åpning av arrangementet på Kirkenær. Det blir tale av elevrådsleder og underholdning fra elever. Det blir servering, leker og loddsalg. Vipps fortrekkes framfor kontanter.

GAUPEN:

Gaupen Musikkforening og Ringsaker Skolekorps spiller på følgende steder 17. mai: Klokka 07.30 marsjerer/spiller Gaupen Musikkforening fra toppen på Revlinghagan ned forbi Aasgaard til Gaupen skole. Klokka 08.00 spiller Gaupen Musikkforening ved flaggheising på Gaupen skole. Klokka 08.00 spiller Ringsaker Skolekorps på Jølstad skole ved flaggheising med speidergruppa. Gaupen Musikkforening kommer og blir med på siste del. Klokka 8.45 spiller Ringsaker Skolekorps og Gaupen Musikkforening på lekeplassen på Røysheimfeltet. Klokka 9.40 spiller Ringsaker skolekorps og Gaupen Musikkforening på Kråkvik. Klokka 10.30 spiller Ringsaker Skolekorps og Gaupen Musikkforening på Stavsjø.

11.00: Frammøte og oppstilling av 17-mai-toget på Gaupen skole. Representant for 17. maikomiteen ønsker velkommen. Klokka 11.15 er det tale for dagen ved 7. trinns-elever. Elevene synger og det blir allsang. Ringsaker Skolekorps og Gaupen Musikkforening spiller.

11.30: Avmarsj for 17. mai-toget, som går om Revlinghagan med retur til skolen. Kafeen åpner for de som ikke kan delta i toget.

12.15: 17. mai-toget ankommer skolen, toget står oppstilt og spiller seg ferdige. Etterpå blir det boller og drikke til alle barna. Åpen kiosk og kafé. Leker og aktiviteter.

14.00: Fotballkamp mellom 7. trinns-elever og foreldre. Arrangementet avsluttes klokka 14.30. Parkering blir hovedsakelig på skolens parkeringsområde. For bevegelseshemmede vil det være egne plasser. Vis hensyn om du parkerer langs Gamlevegen og ved Bjertnes.

MESNALI:

08.00: Flaggheising ved Messenlia skole.

09.00: 17. mai-gudstjeneste ved Johanne Gram-Nilsen i Mesnali kirke. Barnekor og korps medvirker, og Sigfrid Lohnbakken spiller på eufonium.

09.30: Bekransning av Finnmarksgraven og familien Undsets gravsted.

09.45–10.15: 17. mai-toget starter og går følgende rute: Kirka–barnehagen–brannstasjonen–Sjusjøvegen og til skolen. Rekkefølge i toget: Flagg, fana, korpset, barnehagen, skolefane og 1.–7. klasse og til slutt alle andre.

10.15: Toget ankommer Messenlia skole, hvor Nasjonalsangen synges og det blir tale for dagen ved elever fra skolen. Bevertning med kaker, rundstykker, kaffe/te. Alle barn til og med 7. klasse går gratis inn, og får en is. Salg av pølser, brus og is. Loddsalg. Uteaktiviteter for alle små og store mellom klokka 11–13. Loddtrekning ca. klokka 13.

BRUMUND:

Etter 2 år uten feiring inviteres alle i Brumund og omegn med slekt og venner til 17. mai-feiring i Brumund barnehage. Åpningstiden er klokka 12–16. 17. mai-toget går ca. klokka 13. Det blir appell for dagen og tradisjonelle leker for barna. Barnehagebarna underholder. Loddtrekning med fine gevinster. Det blir salg av hamburgere og pølser, is og brus, kaffe og kaker. De tar kontanter og Vipps. (Kun kontanter på loddsalg).

NYBYGDA:

«Bli' i Nybygda» har igjen gleden av å ønske alle velkommen til 17. mai-feiring på Klubbhuset i Nybygda. Klokka 8 er det flaggheising med enkel bevertning. Klubbhuset åpner klokka 11.30. Klokka 12 spiller Brumunddal Brass, og klokka 13 blir det tale for dagen ved Halvard Olestad. Det blir leker for barna og barna får gratis servering av brus, pølser og is. Salg av kaffe, kaker, rundstykker etc., og loddsalg.