Gå til sidens hovedinnhold

Sjukehjem i Moelv

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Veldig gledelig er det at de 11 yngre funksjonshemmede ved «Moelv bo» skal få fortsette å bo i hjemmene sine, stadfestet i et dokument fra Husbanken i mai.

Bygger vi i Parkvegen, vil dermed Ringsaker få 11 færre omsorgsleiligheter å møte eldrebølgen med. Trenger vi dem ikke? I alt 21 fullt godkjente omsorgsleiligheter for eldre ved «Moelv bo» skulle etter planen inkluderes i sjukehjemmet i Parkvegen (RB 13/2-20). Som eldrebølgen velter inn over oss, vil disse i praksis bebos av sjukehjemspasienter, fordi vi har gått ned i stedet for opp i antall sjukehjemsplasser ved å velge Parkvegen framfor Jensstuvegen. Omsorgsleiligheter er dyrere å bygge enn sjukehjemsplasser og gir ca. 400 000 mindre i husbankstøtte pr. enhet. 37 mill. i husbankstøtte går vi glipp av ved å bygge med 20 plasser mindre enn i den opprinnelige planen.

Nasjonale føringer for å møte eldrebølgen har de siste årene vært at kommunene må sikre seg nok sjukehjemsplasser, fordi stadig flere sterkt pleietrengende eldre skrives ut av sjukehusene til kommunal omsorg. Kommunene får dagbøter på 5 000 kr pr. pasient om de ikke kan ta imot dem. I flere kommuner er det nå et problem at de mangler sjukehjemsplasser til eldre som ikke lenger greier seg i omsorgsleilighet, selv med hyppige besøk av hjemmesjukepleien.

Å bruke budsjettet for eldreomsorg til en byutvikling de færreste i Moelv vil ha er absurd. Dette vil Ringsakers gamle og pleietrengende sammen med pårørende få svi for.

Den demografiske utviklinga innhenter oss. Skal vi greie å ta vare på våre gamle, må vi om få år til med et nytt byggeprosjekt på minst tjue sjukehjemsplasser på ny tomt fordi vi ikke bygde stort nok i tide. Når disse plassene står ferdig, har vi kasta ca. 100 mill. rett ut gjennom vinduet. I forhold til den opprinnelige planen for Parkvegen har det dukka opp massevis av ekstrautgifter til vegbygging og midlertidig flytting av barnehagen. Muligheten for påbygg har blitt borte. De nye lokalene til hjemmetjenesten forsvant sporløst med den nye reguleringsplanen, mens kostnadsramma besto. Ekstra kostnader grunnet berglendt, bratt og trang tomt ville en tydeligvis ikke forholde seg til, ettersom forslag om befaring av tomt før vedtak ble avvist. Dette kalles nå god planlegging.

Årsaken til problemene er at rådmannen og helse- og omsorgssjefen har feilinformert kommunestyret.