Gå til sidens hovedinnhold

Sjukehjemssaken; hvor mange vil bli overhørt?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Å bli sett og hørt er bortimot en menneskerett. Det er grunnleggende, ikke bare for livet generelt, men alltid ved avgjørelser som sterkt vil påvirke ens hverdag og framtid. En slik situasjon står enkeltpersoner, grupper, virksomheter og lokalsamfunn overfor i Moelv nå. Om svært kort tid vil bli tatt en beslutning av folkevalgte politikere, med til dels enorme konsekvenser for mange. Ett spørsmål reiser seg; hvem blir valgt å overhøre? Eller, hvem og hva vil ikke de ansvarlige tillegge noen vekt i avgjørelsens time?

For egen regning, samt kilde infobrosjyre «Aksjonskomitéen for nytt sykehjem på tomta i Jensstuvegen», er her forsøkt å sammenfatte hvilke protester mot bygging i Parkvegen som de siste måneder er kommet – og fra hvem. I tilfeldig rekkefølge:

Befolkningen, som mener Moelvs siste, grønne parkområde blir ødelagt av kantete koloss i et harmonisk byrom.

* naboer og natursøkende, som vil beholde rekreasjon i «urørt urskog» bakom Bergvegen

* beboere i Bergvegen, som får ytterligere forverret dagens håpløst trange passasje til ny gjennomfartsveg for tungtransport fra bl.a. trevarefabrikken

* Moelv barnehage med økt trafikkrisiko, støy og avskåret lekeområde i skogen

* Folkets Hus, innestengt med høy koloss tett på trappa, tungvint atkomst

* O. Johansen trevare, en rekke praktiske utfordringer i byggeperioden og framover

* beboere langs Jensstuvegen som får beskåret gamle hager, kraftig trafikkøkning fra veg og P-plass

* besøkende med lang gåavstand fra parkering i Jensstuvegen

* alle naboer og trafikanter, med 2–3 års liv i kaotisk anleggsarbeid

* skattebetalere, med regninga for +?+? hundremillioner merkostnader

* kommende gamle og demente som det ikke blir plass til når eldrebølgen slår inn om få år (ingen framtidige utvidelsesmuligheter)

* ansatte, med færre fellesfunksjoner enn forutsatt

* og sist og mest; sjukehjemmets beboere, spesielt de sterkt demente med større lidelser pga. støy og farting utenfor vinduene, fratatt stor sansehage nær natur med dyr og fugler.

Vi vet at «opposisjonen» har presentert en lang rekke konkrete fordeler ved å velge alternativ lokalisering på nåværende sjukehjemstomt i Jensstuvegen.

Lett tilgjengelig, stor og solfylt tomt med utvidelsesmuligheter

* samlokaliserbar med øvrige helsetjenester (mister ingen av dagens funksjoner)

* beliggende etter Husbankens ønske i «ordinære, gode bomiljøer»

* ny, sikker infrastruktur (el, fjernvarme, vann, kloakk, trafo m.m.)

* inntil 80 P-plasser i byggets nærhet

* adkomstveg fra Jensstuvegen som i dag

* solfylt, naturnære utearealer, opparbeidet sansehage

* kort veg til Moelv sentrum for besøkende m.m.

Kort sagt: Alt i tråd med ønskede funksjoner, politisk vedtatt.

Når politikerne heller ikke har vært på befaring, lokal informasjon ikke er avholdt og god dialog med naboer og brukere ikke oppleves som god nok, kan vi her risikere et av nåtidas største politiske feiltrinn – ja, overtramp.

Faktum er at de fleste av de nevnte rollehaverne føler seg oversett og overkjørt, kanskje snart også overhørt? Da tipper jeg lokaldemokratiet her i Ringsaker har fått seg et skuddsår det vil kreve lang tid å lege. Og et par partier som vil få betydelig færre kommunestyremedlemmer i stallen etter neste valg.

Godt valg, nåværende ryttere!