– Pihl og Buchardt må selv bli enige

Omstridt: Pihl AS sier at Birkebeiner Invest ikke har det privatrettslige grunnlaget for å regulere Sjusjølia, og be rkommunen stanse arbeidet. - Det kan ikke kommunen gjøre på det nåværende tidspunkt, svarer rådmannen. Illustrasjon: Nordic Office of Architecture

Omstridt: Pihl AS sier at Birkebeiner Invest ikke har det privatrettslige grunnlaget for å regulere Sjusjølia, og be rkommunen stanse arbeidet. - Det kan ikke kommunen gjøre på det nåværende tidspunkt, svarer rådmannen. Illustrasjon: Nordic Office of Architecture

Artikkelen er over 2 år gammel

Det er opp til partene, Pihl AS og Birkebeiner Invest, å finne en løsning på konflikten om Sjusjølia. Kommunen kan ikke stanse planarbeidet nå.

DEL

Det er det svaret rådmann Jørn Strand gir etter at Pihl AS gjennom sine advokater har bedt kommunen stanse planarbeidet som Birkebeiner Invest, Arthur Buchardt og Leif Atle Viken, har satt i gang for utbygging av Sjusjølia med høyhus.

Les også: Pihl: Stans planene med høyhus

Les også: Buchardt overrasket over Pihl-protest

Ba om stans

Pihl AS har gjennom advokatfirmaet Kluge varslet at Birkebeiner Invest ikke har den nødvendige privatrettslige forankringen av dette arbeidet, og at de sjøl er uenige i de planene som foreløpig er skissert.

Derfor har de uttrykt at kommunen både kan og bør avstå fra å gå videre med det private reguleringsplanforslaget med konsekvensutredning for Sjusjølia.

– Kommunen kan ikke ta stilling til den privatrettslige konflikten som synes å være mellom Birkebeiner Invest og Pihl i forbindelse med forslaget til reguleringsplan, sier rådmannen.

– Dersom denne konflikten kan skape problemer for den framtidige gjennomføringen av reguleringsplanen, er det bekymringsfullt, og kommunen oppfordrer derfor partene til å finne en løsning på konflikten, er oppfordringen fra kommunen.

Fra en part

– Den risikofaktoren som ligger i en slik konflikt bør under enhver omstendighet belyses og drøftes i dokumentene som skal legges fram til behandling i kommunen, da dette kan ha betydning for de vedtak som fattes, påpeker han.

Så langt har kommunen bare fått informasjon om den manglende privatrettslige forankringen av reguleringsarbeidet fra den ene av partene i konflikten.

Kan ikke stanse den nå

– Kommunen kan ikke – av eget tiltak og på dette grunnlaget alene – stanse det pågående arbeidet med forslag til planprogram hos den private forslagsstilleren, sier rådmannen.

Han understreker at både denne og andre risikofaktorer ved planarbeidet får en skikkelig utredning før saken legges fram ti behandling i kommunen.

Han slår fast at han ikke vi ta stilling til enkeltpunkter i planarbeidet før saken er ferdig urredet og formelt oversendt til kommunen.

Artikkeltags