Ber om at foreslått skiløype gjennom hyttefelt legges om

Hytteeier Thor Holmen er kritisk til forslaget om ny skiløype langs sideveg til Øvre Vardeveg på Sjusjøen.