Årelang vegstrid i fjellet fortsetter

KLAGE: En veg inn til en hytte ved Sjusjøen Fjellstuer har skapt uenighet.

KLAGE: En veg inn til en hytte ved Sjusjøen Fjellstuer har skapt uenighet.

Uenighet om en veg på 95 meter på Sjusjøen har ført til at Fylkesmannen er koblet på saken. Men det kan fortsatt ta lang tid før saken avgjøres.

DEL

I 2017 søkte Pihl om å få bygge en ny veg inn til en hytte i på Sjusjøen på vegne av hytteeieren.

Ringsaker kommune ga først dispensasjon til å bygge vegen, før Fylkesmannen fant vedtaket ugyldig og saken måtte behandles på nytt.

I desember 2018 ga kommunen på nytt tillatelse til å bygge vegen. I etterkant har en hytteeier i nærheten klaget på vedtaket. Klageren mener det er en rekke punkter som gjør at vegen ikke kan bygges slik den er planlagt.

- Vedtak er gjort på feil faktisk grunnlag/framstilling, skriver naboen i klagen.

Veg på tre kanter

Blant annet mener klageren at det ikke dreier seg om bilspor, slik det er beskrevet i planene.

- Dette dreier seg om opparbeidelse av en fullverdig veg tilpasset brøyteredskap på flere tonn, skriver klagere, og mener vegen vil bli fremhevet som svært negativ i landskapet.

Av de andre punktene som blir tatt opp i klagen, er at naboene med den nye vegen vil få veg på tre sider av sin hytte.

- Vi skal etter 87 år ikke lenger kunne ta på oss skia inne på eiendommen for å komme ut i terrenget. Dette går ut over kvaliteten på vår eiendom, og samsvarer ikke med naboloven, skriver klageren.

Lang behandlingstid

Hytta som den planlagte vegen skal føre fram til ligger rett i nærheten av Sjusjøen fjellstuer. Hytteeieren mener at etter omregulering og privatisering av Sjusjøen fjellstuer, har tilgangen til hytta blitt vanskelig på vinterstid.

Planutvalget i Ringsaker kommune har behandlet klagen, men har ikke tatt klagen til følge.

Dermed går saken nå videre til Fylkesmannen, som skal behandle klagen. Det kan gjøre at det tar en god stund før den lange vegstriden blir avgjort.

I et brev fra Fylkesmannen står det at på grunn av ressursituasjonen og stor saksmengde, kan behandlingen av klagen ta fra fire til sju måneder.


Artikkeltags