Skal behandle Mjøssykehuset to ganger: – Lokalisering er veldig sentralt

Det kan bli februar neste år før Helse Sør-Øst vedtar den nye sykehusstrukturen i Innlandet.