– Vi gleder oss til å utfordre dem litt før sommeren.

Det sier leder i Brumunddal pensjonistforening, Leif-Gunnar Sørlien og nestleder Hege Nordahl.

De som skal utfordres er ordførerkandidatene hos 12 partier i Ringsaker, og det er kommunens eldrepolitikk som er temaet for kvelden på Prøysenhuset.

– Hensikten med dette debattmøtet er å få høre de ulike partienes tanker og meninger om aktuelle og relevante eldrepolitiske spørsmål, forteller Nordahl.

Første gang

Brumunddal Pensjonistforening fyller 60 år 14. juni, og det å initiere til politisk debatt som de nå gjør mener Nordahl og Sørlien er et viktig grep for å synliggjøre seg.

– Det er første gang vi utfordrer politikerne på denne måten. For å bli sett og hørt er det kanskje akkurat det som trengs. Vi ønsker å vise at vi er en engasjert gruppe som både er opptatte av samfunnet rundt oss og vår egen situasjon, sier Sørlien.

De var spente på responsen da de sendte ut invitasjoner til alle kommunenes partier, men svarene som kom inn var uten unntak hyggelig lesning.

– Alle partiene har sagt ja til å komme og at de gleder seg til denne dagen. Det er veldig positivt, sier Nordahl.

Ønsker innflytelse

Dagen innledes med en liten quiz for å sjekke kunnskapsnivået til de lokale politikerne og i løpet av om lag to timer skal de innom blant annet temaer som vold mot sårbare eldre, boligbygging, private/ kommunale sykehjem, eldres innflytelse og kollektivtransport. Nordahl er også med i nasjonal ressursgruppe for velferdsteknologi i Pensjonistforbundet og er en av tre teknologiambassadører i kommunen.

– Ringsaker ligger etter mange andre kommuner på dette feltet, og vi ønsker å vite hvilke mål politikerne har på dette området, sier hun.

Og pensjonistforeningen er opptatt av å belyse at de som klassifiseres som eldre ikke nødvendigvis er en homogen gruppe hvor alle har de samme behov og ønsker.

– For vår deler handler det om synliggjøring og bevisstgjøring. Det er jo en stor gruppe som går under kategorien eldre. Fra 65 til 90 år er det jo faktisk et spenn på 25 år, og det skjer mye i livet på så mange år. Noe av det vi ønsker å oppnå med å samle politikerne til debatt er at eldre også skal få innflytelse og et ord med i laget når ting skal bestemmes, sier de.

Demenskoret opptrer

Det er plass til 170 tilhørere på Prøysenhuset, og de frammøtte vil ikke utelukkende få høre de lokale politikerne debattere. Det vil også bli pauseunderholdning, og innslaget er ikke tilfeldig valgt. Det er nemlig det årsferske Ringsaker Demenskor som skal opptre. Dette er et tilbud som er avhengig av midler for å kunne opprettholdes.

– Dette er noe vi vil utfordre politikerne på. Vi håper det er mulig å bevilge en fast sum for å drifte dette koret, avslutter duoen.