Gå til sidens hovedinnhold

Skal ikke kvinner få trygge arbeidsplasser?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

FO Innlandet markerer verdensdagen til bekjempelse av vold mot kvinner til å sette særlig søkelys på vold mot kvinner mens de er på jobb.

Ansatte i kvinnedominerte yrker er mer utsatt for vold og trusler på arbeidsplassen enn i mannsdominerte og kjønnsblandede yrker. SSB skriver at den kjønnsforskjellen som kommer fram i forbindelse med utsatthet for vold og trusler i jobbsammenheng, synes å knytte seg til at kvinner i større grad enn menn jobber i yrker der man er mer utsatt for vold og trusler. Kvinneandelen i FOs yrker er på ca. 83 %.

Flere kvinner enn menn opplever seksuell trakassering på jobb. 17 % av kvinner i alderen 18–24 år oppga at de har hatt minst én slik erfaring. De fleste som opplever uønsket seksuell oppmerksomhet, jobber i overnattings- og serveringsvirksomheter og helse- og sosialtjenester. Kvinner er mer utsatt for seksuell trakassering enn menn uavhengig av kjønnsbalansen i yrket. Vi tenker at dette forteller om en manglende respekt for kvinner generelt, og dette øker faren for voldsutøvelse.

Vi tar det for gitt at ingen skal jobbe under farlige forhold eller risikere livet. Arbeidstilsynet ble opprettet i 1893 for å passe på at alle var trygge på jobb. I 2017 kom særskilte bestemmelser for oppfølging av vold og trusler, men i 2021 stanset de det forebyggende arbeidet mot vold og trusler til fordel for en koronarelatert innsats.

FAFO-rapporten Vold, trusler og trakassering i helse- og sosialsektoren viser at 45 prosent av FOs medlemmer opplever vold eller trusler om vold årlig. Arbeidstilsynet har i flere år jobbet systematisk for å forebygge vold og trusler, men Solberg-regjeringen ba dem prioritere lofotfiske under koronapandemien.

FO Innlandet organiserer 2 500 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere i Innlandet. Profesjonsutøvere som står opp for tryggheten til de borgerne som trenger det mest, og er i daglig direkte kontakt med personer i sårbare situasjoner.

Det er en trussel mot velferdsstaten at de som skal trygge andre ikke er trygge på jobb. Hvordan beholder vi kompetansen deres i framtiden, om vi ikke engang kan sikre tryggheten til disse som bærer velferdstjenestene?

FAFO-undersøkelse fra 2019 bekrefter at vold og trusler fører til sykefravær og at ansatte slutter i jobben. Det er dårlig samfunnsøkonomi. Tre av fire ansatte i barnevernet melder om at de er utsatt for vold og trusler det siste året. Ansatte i boliger for utviklingshemmede, NAV, skolen og andre tjenester er også svært utsatt. Vi er avhengig av dyktige ansatte i disse samfunnskritiske virksomhetene, men må sikre dem for at de skal fortsette. Vi spør om ikke dette også forteller om årsaken til mange kvinners sykefravær og uførhet.

Vi kan ikke fortsette å forvente at utsatthet for vold og trusler er noe ansatte i velferdsprofesjoner må forvente. FO krever en nullvisjon.

Våre tillitsvalgte og FO som fagforening jobber med å avdekke, følge opp og forebygge uønskede hendelser. Nå trenger vi arbeidsgivere som tar en enda større del av ansvaret, og sikrer gode og trygge arbeidsplasser. Vi trenger at myndighetene og Arbeidstilsynet viser veg, og tar opp igjen det forebyggende arbeidet mot trusler, vold og trakassering, som ble satt på vent pga. pandemien. Liv har gått tapt mens vi ventet.

Vi ønsker at Arbeidstilsynet skal få sterkere sanksjonsmuligheter. FO vil gi Arbeidstilsynet mandat til å ilegge dagbøter om ikke arbeidsgiver følger opp. De må også få flere ressurser til å håndtere de nye oppgavene.

Vi kan ikke akseptere at helse- og sosialarbeidere utsettes for vold og trusler på jobb. FOs medlemmer er med god grunn stolte over jobbene sine; sin innsats og profesjonsferdigheter. De har et brennende engasjement for dem de hjelper og står opp hver dag for å gi trygghet til andre. Da må vi stå opp for dem.

Skal vi få kompetente folk til velferdsyrkene framover må vi ha arbeidsvilkår som sikrer rekruttering.