Skal selge for over en halv million kroner - alt skal gis bort

I løpet av noen uker så skal kalenderne de fire karene på bildet holder, innbringe 540 000 kroner.