Skjøt ulv i Øyerfjellet – nå øker straffen

Saken om elgjegeren som skjøt en ulv ved Snultra i Øyerfjellet er blitt behandlet i Eidsivating lagmannsrett. Der ble straffen strengere enn den ble i Sør-Gudbrandsdal tingrett i september.