Gå til sidens hovedinnhold

Skole i Næroset gir størst effekt i utvikling av lokalsamfunn

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

WSP har utredet og rangert fire forskjellige alternativer for framtidig skolestruktur i Ringsaker. Alternativene er vurdert mot tolv forskjellige kriterier, synliggjort i et «tolvkantet sirkeldiagram» på side 87 i utredningen. Høyeste mulige poengsum er 96 poeng.
Alternativ 0: Bevaring av alle skoler som i dag, gir 20 poeng.
Alternativ 1a: Fossen, Fagernes og Mesnali gir 42 poeng.
Alternativ 1b: Fagernes og Mesnali gir 60 poeng.
Alternativ 2: Kun Mesnali, gir 68 poeng.

Differansen mellom de to siste er så liten som 60 mot 68. Det er god grunn til å lese utredningen nøye, selv om media utroper alternativet med kun skole i Mesnali som klar vinner. Alternativ 1b, Næroset sammen med Mesnali, er det eneste som får full skår på to viktige punkter.

Det ene punktet vurderer om alternativet fremmer lokalsamfunn med gunstig plassering i forhold til eksisterende og forventede arbeidsplasser i regionen.

Neste punkt vurder hvor vidt alternativet vil fremme kompakt og aldersvennlig stedsutvikling.
Næroset har i mer enn 20 års skolekamp arbeidet hardt for å bevare og utvikle bygda og sentrum. Alt som har skjedd her etter at fenomenet Lucky Næroset oppsto som et verktøy i skolekampen i før århundreskiftet, er et synlig bevis på det kraftpotensialet som ligger latent i samholdet rundt bygdeskoler.
Etablering av båthavn, parker, helseveg, boligfelt og søndagsåpen dagligvarebutikk har i sum gitt bygda et kjempeløft.

Vi mener Næroset får et vel fortjent klapp på skuldra, når utredningen så tydelig påpeker fordeler ved framtidig skoledrift her. Alle som har bidratt i arbeidet for bevaring og utvikling av Næroset kan være stolte over dette. All ære til initiativ og innsats blant næringsliv, foreningsliv og innbyggere!
Vi håper nå at ordfører, sammen med resten av kommunestyret, vil bidra til at skoler som tydelig fremmer bærekraftig utvikling av lokalsamfunn får leve.