Ti skoler og åtte barnehager i Ringsaker er ikke godkjent av kommuneoverlegen: – Ganske skremmende

Furnes ungdomsskole, Nes ungdomsskole, Mørkved skole og Moelv skole er blant skolene som ikke er godkjent av kommuneoverlegen.