Skolene i Ringsaker avlyser de tradisjonelle juleavslutningene: – Vi må tenke alternativt nå

Skoleelevene må finne seg i at juleavslutningene blir svært amputerte i år.