WSP sier at kommunen best kan gi elevene den beste likeverdige og framtidsrettede utdanning av høy kvalitet ved å redusere antall skoler, og ved å flytte elvene til større skoler.

-Hvordan kan de si det så sikkert, har de fått inntrykk av at elevene ved de små skolene i Ringsaker har gjort det så dårlig? Flere av skoleklassene har ligget nær topp på landsgjennomsnittet ved prøver.

Dette betyr vel at lærere og miljø ved disse skolene klarer seg meget godt, selv om de er små.

Vurdering av bygningsmassen på flere av skolene har et etterslep går det fram av WSP sin konklusjon, og Messenlia er best slik sett. Derfor vil den skolen bestå.

Årsaken til at bygningsmassen på noen av de andre skolene er «dårlig», og trenger investeringer i framtida, ja det er jo for at kommunen ikke har gjort det den skulle ha gjort i bygdene, men brukt hundretalls millioner på tettstedene. Bygdene har ikke fått de midler for å skape noe, ei heller har kommunen gjort noe med bygdeutviklingen som var blitt lovet for mange år siden. Derfor står vi der i dag, at det kanskje bor for lite mennesker med skolebarn i utkantkommunen. Tomteutvikling m.m. har manglet.

WSP trekker fram at Messenlia skole ligger nær Sjusjøen, har en sentrumskjerne i bygda med møteplasser og funksjoner for alle beboere.

Har de ikke fått med seg at slike forhold er det jo på og rundt alle skolene i nordre Ringsaker?

Slik jeg ser av denne rapporten via skriv i avisa, så har WSP tatt veldig lett på den oppgaven de skulle gjøre.

Å komme fram til at bare en skole er «bra nok», selv om alle skoler i nordre har det samme i og rundt skolene av aktiviteter på fritida, og elevene består godt på prøver. Da gjenstår det bare bygningsmassen som er positiv for den ene skolen og ikke de andre. Og dette er og har vært kommunens ansvar å ha i orden på, noe de ikke har klart.