Gå til sidens hovedinnhold

Skolenedleggelser i Nordre

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi er i ferd med å legge ned skolen i ei bygd som er litt på utsida av Ringsaker på en måte. Veldig mange av oss kjenner større tilhørighet til Lillehammer enn til Ringsaker. Det er med sjokk og vantro vi nå erfarer at skolen i bygda så å si er lagt ned.

Foreldre opplever at de har fulgt spillereglene ved å stå samlet bak et FAU som har talt deres sak på en svært god måte i leserbrev og høringsinnspill. Mange har unngått å delta i den offentlige debatten på Facebook fordi de ikke har ønsket å være del av den til tider ufine ordbruken som har vært utvekslet der.

Næringsaktører har dannet Mesnali Næringsforum med fokus på å blant annet støtte hverandre i videre næringsutvikling til beste for bygda og kommunen. Brøttum Røde Kors har etablert seg i bygda. Nye arbeidsplasser og mer skatteinngang til kommunen kan fort følge på. Ringsaker almenning har store planer. Det har vært jobbet med plan for over 100 tomter i over ett år av andre initiativtakere. Det vil bidra til å øke innbyggerantallet, elevtallet, arbeidsplasser og ikke minst sikre rekruttering til brannvesenet i Nordre Ringsaker.

Plasseringen av brannvesenet i Mesnalia sikrer beredskap i både fjellet og nærliggende bygder. En skolenedleggelse vet vi at fører til nedgang i innbyggertallet i kretsen. Ergo også færre og med arbeidsplassen sin i nærområdet som kan rekrutteres til det lokale brannvesenet.

Innbyggerne i Mesnalia har stolt på at WSP-rapporten blir hensyntatt. Nå legger vi politikere ned den skolen som krever minst investering og har minst vedlikeholdsbehov. Den skolen som har dèt uteområdet som byr på mest variasjon tilknyttet skolens uteområde. Mulighet til opplæring i både fjellvett og sjøvett. Historiske områder. Mulighet for samspill med næringsliv i gangavstand fra skolen. Kollektivforbindelse til by, skisenter og fjellet. I det beste og mest hensiktsmessige bygget skal det ikke lenger være skole.

Alt det gode, faglige ved skolene i nabobygdene som mange har framhevet; uteskole og pedagogikken blant annet, har vi også på Messenlia skole. Druknet dette i all støyen?