Gå til sidens hovedinnhold

Slapp ut møkk i Mjøsa – slik må bonden betale

Ringsaker kommune vil straffe en bonde på Nes med trekk i produksjonstilskuddet etter at 700.000 liter kumøkk fra en lekk møkkum fosset nedover lia fra garden og ut i Mjøsa.

For abonnenter

En defekt krankobling i møkkummen oppgis som årsak til lekkasjen. Mesteparten av møkka havnet altså i Mjøsa, og endte trolig opp som algemat.

Mengden møkk som rant ut og årsaken til det kommer fram i et varsel om vedtak sendt til bonden. Der signaliserer Ringsaker kommune at lekkasjen vil bli straffet med avkorting i produksjonstilskuddet.

Hvor stort beløpet blir vil ikke være klart før endelig vedtak er fattet, opplyser assisterende landbrukssjef i kommunen, Ole Fredrik Dæhli.

700.000 liter fyller omkring 50 møkktanker til traktor som hver rommer 15.000 liter.

Landbrukskontoret ble 21. april varslet om at det rant husdyrgjødsel i en bekk og ut i Mjøsa. Elva av møkk førte assisterende landbrukssjef Dæhli lett fram til kilden for utslippet.

Bonden ble konfrontert med hendelsen hvor han bekreftet å kjenne til utslippet av husdyrgjødsel, skriver Dæhli i varselet om vedtak.

– Han hadde umiddelbart satt i gang tiltak for å stoppe den. Ved befaring så en betydelige mengder husdyrgjødsel som hadde runnet ut av gjødselkummen og fulgt forsenkning på jordet og ned i åpengrøft og nedenforliggende bekk, heter det i brevet fra kommunen.

Landbrukskontoret ble ikke varslet om hendelsen.

Landbrukskontoret framholder at bonden har plikt til å kontrollere anlegget jevnlig og sikre at det er tett mot lekkasje.

Bonden har opplyst til Landbrukskontoret at lekkasjen skyldtes ei krankobling som ble ødelagt i 2019.

– Koblingen ble reparert i 2020. Det hadde kommet vann i koblingen som frøs til og som førte til at koblingen sprengtes i stykker. Dette var årsak til lekkasjen fra gjødselkummen, kommer det fram i brevet til bonden.

Møkkummen som totalt rommer 3000 kubikkmeter ble bygget for 10 år siden.

Landbrukskontoret varsler altså bonden om avkorting i produksjonstilskuddet.

– Etter Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav og Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket, varsles innehaver av foretaket herved om at det blir avkortet et beløp i utbetaling av produksjonstilskudd grunnet lekkasje fra husdyrgjødselanlegg og brudd på regelverk for drift av jordbruksforetak.

Bonden fikk frist til 16. juli med å komme med innspill i saken, før endelig vedtak fattes av kommunen.