(OA): Fire bilister fikk gebyr på 1500 kroner for ikke å ha brukt sikkerhetsbelte og fire kjøretøy ble begjært avskiltet på grunn av manglende forsikring.

Johnny Kingswick, kontrolleder i Statens vegvesen opplyser at 1137 kjøretøy passerte skiltskanneren.

– Resultatet var som forventet på denne plassen, sier han.

Han opplyser videre at ni kjøretøy hadde tekniske mangler og fem kjøretøy fikk bruksforbud på grunn av forskjellige årsaker som manglende betaling av omregistrering.

– Tekniske mangler dreier seg om manglende lys og feil på hengere, sier han.

Sjåføren i transportfirmaet er anmeldt tre ganger på ei uke

En person fikk gebyr for ikke å ha medbrakt førerkort.

– Da vanker det 500 kroner i gebyr. Nå kan alle laste ned førerkortet sitt på mobilen. Hvis de ikke har gjort det og ikke har med seg førerkortet fysisk blir bilførere ilagt gebyret, sier Kingswick.

Han opplyser at Statens vegvesen gjennomfører kontroller hver uke i Vestoppland.