Innlandstrafikk sendte ut pressemelding om det torsdag:

Innlandstrafikk oppretter en ny linje fra Moelv til Biri som korresponderer med linje 100 Hamar-Gjøvik og linje 102 Lillehammer-Gjøvik. Linje 100 vil også betjene en holdeplass nærmere Moelv sentrum enn først planlagt. Fra 1. juli 2020 starter det nye bussanbudet i Hamar-regionen opp. Dette medfører flere endringer i rutetilbudet. Innlandstrafikk har fått mange henvendelser om det planlagte kuttet av rutetilbudet fra Moelv stasjon mot Gjøvik. Innlandstrafikk har besluttet å sette inn følgende tilbud fra 1. juli:

Ny linje 608 kobler Moelv stasjon mot Gjøvik. Det opprettes en ny linje 608 Moelv-Biri om som vil kjøre strekningen fra Moelv stasjon til Biri med stopp på Mjøsbrua vest. Denne ruta vil korrespondere med linje 100 Hamar-Gjøvik eller linje 102 Gjøvik-Lillehammer ved Mjøsbrua. Ny linje 608 skal koble Moelv og Gjøvik.

Holdeplass i Strandvegen

– Avgangene på linje 608 vil kjøre på de tidene av dagen hvor det har vært flest reisende. Dette innebærer ruter på morgenen og ettermiddagen. I tillegg vil det bli en avgang i begge retninger midt på dagen, forteller seksjonssjef Lars Baukhol i Innlandstrafikk.

I tillegg vil det gå buss direkte fra Moelv med bussholdeplass nær E6. For Linje 100 Hamar – Gjøvik kjøres nærmere Moelv sentrum enn det som opprinnelige skissert. Fra 1. juli er det også gjort en endring på linje 100 mellom Hamar og Gjøvik. Linje 100 vil fra 1. juli og inntil videre også betjene holdeplass Strandvegen Moelv i retning Moelv sentrum. Dette gjør at avstanden fra sentrum blir kortere enn først annonsert. Til denne holdeplassen er det gangveg til og fra Moelv stasjon/sentrum og avstanden til Moelv stasjon er 700 meter eller ca. 9 minutter å gå.

Møte med fylkeskommunen

Ordfører i Ringsaker, Anita Ihle Steen, møtte torsdag fylkesordfører Even Aleksander Hagen til en samtale om tilbudet i Moelv, og hvordan fylkeskommunen kan imøtekomme noen av de innvendingene som har kommet.

– Vi håper at disse tilpasningene blir tatt godt imot og at de gjør det enklere å reise kollektivt mellom Moelv sentrum og Gjøvik. Framover er det viktig at tilbudet benyttes, og at Moelv fortsatt vil være et viktig knutepunkt i Mjøsbyen, sier fylkesordfører Even Aleksander Hagen.

– Det har vært et stort lokalt engasjement, og et tydelig ønske om et bedre busstilbud i Moelv. Det er et viktig signal fra Innlandet fylkeskommune og Innlandstrafikk at de nå strekker seg lenger for å sikre et bedre tilbud. Nå er det opp til oss lokalt å ta bussen, slik at vi sammen kan berede grunnen for et enda bredere framtidig kollektivtilbud, sier ordfører Anita Ihle Steen.

- Begriper det ikke

Leif Østmo har vært kritisk til Innlandstrafikk håndtering av saken og meldte dette på FB:

- Det blir fortsatt ikke direkte trafikkering av Moelv skysstasjon for Hamar-Gjøvik-Hamarruta, men buss til/fra Biri/Moelv skysstasjon. Dette er et bedre tilbud enn først annonsert, men ikke godt nok. Det åpner ennå ikke for direkte trafikkering Hamar - Moelv skysstasjon - Gjøvik og retur. Overgang på Biri er ikke tilfredsstillende og Moelv skysstasjon parkeres i skyggen. Det er ikke tilfredsstillende for et av de viktigste trafikknutepunktene i Innlandet. Bussrutene by- i-mellom går innom sentrum i alle de andre Mjøsbyene, men ikke Moelv. Det er vanskelig å begripe, og busstoppet ved Strandvegen som skal kutte gangavstanden til en holdeplass med 700 meter (9 minutter) fra skysstasjonen er ingen løsning som jeg tar «bølgen» for. Hvorfor skal det være så innmari lett for andre å få det som de vil for så å la Moelv seile sin egen sjø?