18 nye elektriske bybusser i Hamar (totalt 20 elbusser) fra 1. juli neste år, nye avganger og bedre tilbud ombord i bussene til passasjerene. Det er essensen i den nye avtalen som nå er klar.

Mer miljøvennlig

I to år har man jobbet med anbudsprosessen, som nå er avsluttet. Med representanter fra Hedmark Trafikk, anbudsvinner Vy Buss og fylkesrådet til stede ble den nye avtalen signert fredag.

– Jeg er veldig glad for at vi har landet en avtale og gleder meg veldig til det som kommer, sa en stolt administrerende direktør hos Hedmark Trafikk, Arne Fredheim.

– Dette blir en bedring av rutetilbudet og en bedre avtale for klimaet. De siste åtte årene har det skjedd betydelige ting innen kollektivtrafikken, og vi har fått flere passasjer og mindre utslipp, sier styreleder Anne Lise Bakken.

– Det står respekt av miljøperspektivet som Hedmark Trafikk har satt som krav i anbudsprosessen, sier Ole Engebret Haugen fra Vy Buss AS.

For Hedmark Trafikk har det nemlig vært svært viktig å sette søkelys på miljøet i den nye avtalen.

– Vi satser på elbusser. Og resterende materiell skal kjøre på HVO-diesel, som reduserer C02-utslippene med 70 prosent sammenlignet med konvensjonell diesel. Klimaeffekten er en reduksjon med 1.313 tonn utslipp av C02 per år. En forbedring med 44 prosent, sier Fredheim.

– Og vi har målt støynivået på de nye bussene kontra de gamle. Vi vil få en betydelig støyreduksjon. Og vi skal redusere tomgangskjøring og i tillegg få en svanemerket vaskehall, sier Fredheim.

For passasjerene blir det sykkelstativ på bussen, trådløst internett, USB-ladepunkter i bussene og ekstra lange setebelter.

– Ungdommen velger nå å kjøre kollektivt framfor foreldrekjøring, av hensyn til miljøet. Det sier noe om at man er inne i endringens tid. Og man får nå et fantastisk utstillingsvindu for kollektivtransport i Hamar-regionen, kommenterer fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen.

Nytt selskap

Avtalen, som har en varighet på ti år, dreier seg om lokal og regional kjøring i Hamar, Ringsaker, Stange og Løten, samt bybusskjøring i Hamar.

Omfanget er på cirka 4,8 millioner rutekilometer, og har en verdi på cirka 1,6 milliarder over de ti årene avtalen varer.

Hedmark Trafikk går mot slutten. Etterhvert skal det innlemmes i et nytt selskap, kalt Innlandstrafikk.