Slik blir gjenåpningen av skolene i Ringsaker

GJENÅPNING: I neste uke skal elevene fra 5.-10. trinn tilbake på skolene i Ringsaker. ILLUSTRASJONSFOTO: Arkiv

GJENÅPNING: I neste uke skal elevene fra 5.-10. trinn tilbake på skolene i Ringsaker. ILLUSTRASJONSFOTO: Arkiv

Fra neste uke skal også elevene fra 5.–10. trinn tilbake på skolene i Ringsaker. Noen starter allerede mandag.

DEL

I en pressemelding fra Ringsaker kommune skriver de at noen starter mandag, mens andre har oppstart utover i uka.

Det vil bli sendt ut informasjon til foresatte på de ulike skolene om når elevene skal tilbake på skolen, og om hvilke rutiner og retningslinjer som vil gjelde for elevene når de er tilbake.

– Jeg er glad for at elevene nå får komme tilbake til skolene sine, og alle skolelederne jobber nå med å tilrettelegge for å kunne ønske 5.–10. trinn velkommen neste uke. Samtidig skal vi ivareta smittevernhensynet for både elever og ansatte. Den reviderte veilederen om smittevern gir oss føringer om hvordan vi kan ivareta smittevernet godt. Vi ser på hvordan dette kan organiseres best mulig ut fra de lokale forholdene ved hver enkelt skole, sier kommunalsjef Anne Kari Thorsrud i pressemeldingen.

Ulike størrelser på skoler, ulik størrelse på klasserom, ulike uteområder, avstand for elevene til skole er faktorer som spiller inn når skolene skal løse gjenåpningen av skolene for alle trinn.

Faktorene skal vurderes opp mot kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift, opplyser kommunen.

– Elevene på 1.–4. trinn skal fortsatt ha fulltidsundervisning, men hvordan skoledagen blir for elevene på mellomtrinnet og ungdomstrinnet vil variere. For noen vil det bli en kombinasjon av undervisning på skolen og fjernundervisning, mens andre vil ha all undervisning på skolen, sier Thorsrud.

Artikkeltags