– Min anbefaling er å feriere i Norge, sa kunnskapsminister Guri Melby (V) da de nye reglene ble presentert fredag.

Hun er likevel tydelig på realitetene: Det blir nå vesentlig større muligheter for å reise på ferie til utlandet.

Her er endringene regjeringen varsler i trinn tre av sin gjenåpningsplan:

Nye terskelverdier

Allerede mandag 21. juni harmoniserer Norge sitt fargekart med EUs fargekart for reising.

Det betyr at land med færre enn 25 smittede per 100.000 de siste to ukene, og der under 4 prosent tester positivt, vil bli grønne fra mandag av. Når man kommer fra et slikt land, slipper man allerede i dag innreisekarantene i Norge.

Men fra mandag 5. juli endres terskelen for grønne land til 500 per 100.000.

Da vil flere land bli grønne, og innreisekarantene vil forsvinne for mange land i Europa.

Færre må på karantenehotell

De nye reglene betyr også at færre må på karantenehotell når de kommer til Norge.

Allerede fra lørdag 19. juli klokka 12 vil det bli slik at reisende fra EØS og Schengen slipper karantenehotell. Forutsetningen er at man kommer fra et land med færre enn 500 smittede per 100.000 de siste to ukene.

Folk som kommer til Norge fra andre land, kan teste seg ut av karantenehotellet tidligst tre døgn etter innreise.

Det inkluderer Storbritannia, der økende spredning av deltavarianten bekymrer.

Kjærester og familie

Fra lørdag 19. juni åpnes det også for at kjærester og familiemedlemmer kan besøke sine kjære i Norge.

Det gjelder:

* voksne barn og stebarn og foreldre og steforeldre til voksne barn og stebarn

* besteforeldre, stebesteforeldre, barnebarn og stebarnebarn

* kjærester over 18 år og kjæresters mindreårige barn

Kjæresteforholdet må ha vart i minimum ni måneder for at innreise skal tillates. Det er også et krav at kjærestene må ha møtt hverandre tidligere, slik at rene nettkjærester ikke godkjennes.

Adgang for kjærester vil kreve et forhåndssamtykke fra UDI.

Reiseråd

Fra og med 5. juli opphever Utenriksdepartementet også reiserådet for EØS, Schengen og Storbritannia og en del tredjeland som vurderes som trygge.

Det betyr at det blir slutt på dagens globale reiseråd, der UD fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land.

I august vil UD vurdere om rådet kan oppheves også for resten av verden.

(©NTB)