Det melder de sjøl i en pressemelding.

Samtidig som Nye Veier har startet på nedtellingen til åpningen av 43 kilometer med ny firefelts motorvei fra Kolomoen til Moelv i 2020, er de altså godt i gang med neste E6-etappe fra Moelv til Øyer. Strekningen blir ca. 44 kilometer og skal bygges som firefelts motorvei.

- God infrastruktur er avgjørende for det nye Innlandet. At vi nå får mer eller mindre sammenhengende utbygging av nesten ni mil med sikker motorvei fra Kolomoen til Øyer, styrker Innlandet. Alle får nytte av redusert reisetid, forutsigbar fremkommelighet og trafikksikker vei, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier Innlandet.

Motorveiutbyggeren arbeider nå med å få på plass entreprenører for byggingen av E6 Moelv – Øyer, samtidig som kommunene er godt i gang med planarbeidet.

- I brosjyren forteller vi om prosjektet og hva vi skal bygge. Vi skriver også om fremdrift og hva den nye veien skal løse. Det er viktig å informere befolkningen om hva som er på gang og ikke minst å opplyse om mulighetene for medvirkning fra alle berørte. Det er nå i planfasen at den viktigste jobben blir gjort, sier Moshagen.

Brosjyren er distribuert til samtlige husstander i Ringsaker, Gjøvik, Lillehammer, Øyer og Gausdal.

- Vi burde egentlig distribuert brosjyren til alle husstander i hele Innlandet, samt til befolkningen og næringslivet både på Nordvestlandet/Trøndelag og i Osloområdet. Hovedfartsåren som vi nå bygger gjennom Innlandet har stor betydning langt utenfor kommunene der veien skal bygges, både lokalt, regionalt og nasjonalt, sier Moshagen.

I brosjyren skriver Nye Veier at det skal bygges ny firefelts motorveibru over Mjøsa litt sør for eksisterende Mjøsbru. Utbyggeren opplyser også at eksisterende Mjøsbru skal brukes til gående- og syklende, saktegående kjøretøy, kollektivtrafikk og lokaltrafikk. Videre skriver de at E6 skal følge dagens trase fra Biri til Øyresvika. Forbi Lillehammer blir det ny tunnel på vestsiden av Lågen og ny bru over Lågen ved Hovemoen. Nord for krysset ved Storhove skal det bygges ny tunnel på ca. 2,7 kilometer forbi Fåberg. Videre nordover skal veien følge dagens trase gjennom Ensby til Øyer.