Det skriver politiet i en pressemelding.

Dette betyr at politiet i Innlandet politidistrikt nå vil bli mer synlige, og at håndhevingen av smittevernreglene skjerpes.

Vil anmelde i større grad

Politiet har fram til nå i hovedsak gitt råd og veiledning i håndhevelsen av smittevernreglene. Nå endres dette til økt bruk av straff.

– Vi har fått føringer på å stramme inn og vil følge opp de nasjonale tiltakene på lik linje med andre politidistrikt, sier stabssjef Pål Erik Teigen i Innlandet politidistrikt.

Riksadvokaten har bestemt at lokale forskrifter om smittevern skal følges opp strafferettslig av påtalemyndigheten. Politiet vil nå prioritere brudd på karantene og isolasjon, og oppdrag tilknyttet private fester og arrangementer som er i strid med nasjonalt eller lokalt regelverk. Både deltakere og arrangører kan bli stilt ansvarlig.

– Som hovedregel vil vi anmelde åpenbare brudd, sier Teigen.

Strenge sanksjoner

Saker knyttet til brudd på smittevernbestemmelsene blir avgjort med bøter opp mot kr 20 000 per tilfelle.

Bøtene vil øke ved gjentatte brudd eller andre skjerpende omstendigheter. I særlig alvorlige eller gjentatte tilfeller, kan det også være aktuelt med fengselsstraff.

Økt kontroll på grensen

Skjerpede innreiserestriksjoner medfører også økt kontrollvirksomhet på grensen.

– I forbindelse med koronasituasjonen har Innlandet politidistrikt siden mars hatt et oppdrag med å utøve kontroll av indre Schengen-grense, og vi har hatt en forsterket bemanning på grenseovergangene mot Sverige. Dette vil vi fortsette med, sier Teigen.