Endringen er nødvendig for å gi plass til utbyggingen av firefelts motorvei gjennom Vienkrysset, skriver Nye Veier i en pressemelding.

- E6-trafikken skal nå gå via den nye rundkjøringen på vestsiden av krysset. Rundkjøringen skal benyttes både av trafikantene på E6 og de som kjører fylkesvei 84 og 222. Det blir mange kjøretøy i samme kryss, spesielt i rushtrafikken, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet.

Gang- og sykkelveien blir som før.

- Det blir kun mindre justeringer for gående og syklende, men de må, på lik linje med bilistene, følge ekstra godt med på merking og skilting nå som kjøremønsteret endres, sier Moshagen.

Det nye Vienkrysset skal stå ferdig sommeren 2020.