Slik vil Ringsaker møte demensbølgen som kommer

I dag skal det være drøyt 600 personer som har en demensdiagnose i Ringsaker. I 2040 vil det være snaut 900. Det får konsekvenser for kommunens arbeid.