(GD): Innlandstrafikk innførte i mars i år en ordning med gratis kollektivtransport for ukrainske flyktninger.

Ordningen er nå avsluttet. Fra 22. august blir det ikke sendt ut flere Innlandskort med gratis reise for flyktninger til kommunene. 1. oktober blir kort som allerede er utdelt, terminert.

Det opplyser transportselskapet i et brev som går ut til kommunene.

Endringen begrunnes med at situasjonen nå har normalisert seg når det gjelder kapasitet ved ankomst. Dessuten blir tilbudet oppfattet som diskriminerende fordi flyktninger fra andre områder ikke får det samme tilbudet.