1. oktober åpner 12 kilometer av nye E6 mellom Kolomoen og Moelv. Da er det mulig å kjøre på ny veg mellom Kolomoen og Kåterud.

- Vi har god fremdrift i utbyggingen av E6 Kolomoen – Moelv. Vi bygger 43 kilometer med firefelts motorvei for 110 km/t på 41 måneder, noe som aldri før har vært gjort i Norge. Vi leverer mer sikker vei til veibrukeren på kortere tid. Allerede 1. oktober åpner vi den første delstrekningen på 12 kilometer fra fra Kolomoen til Kåterud, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet.

ny E6 fra Kåterud til Brumunddal skal være ferdig sommeren 2020 og helt fram til Moelv skal vegen åpne i desember 2020.

Vi har kjørt hele strekningen fra Kolomoen til Moelv. Se video av hvordan anleggsområdet ser ut øverst i saken.

Dette skjer nå

I disse dager er det stor byggeaktivitet langs store deler av strekningen.

- I sør arbeides det med ferdigstilling frem mot åpningen, mens det videre nordover er spesielt stor aktivitet i kryssområdene og på de store konstruksjonene, sier Moshagen.

I forbindelse med byggingen av E6 er det en rekke konstruksjoner som må på plass. Ifølge Moshagen er de langt på veg med dette arbeidet.

- Pr. nå er vi mer eller mindre ferdige med 65 av totalt over 80 konstruksjoner. Det skal for eksempel støpes dekke på den nye store kulverten for fremtidig Inter City ved Tjernli sør for Brumunddal i løpet av kort tid, sier han.

Reduserer ulempene

Bilistene på E6 har måttet finne seg i en rekke omkjøringer og endret kjøremønster underveis i arbeidet. Det kan det snart bli mindre av.

- Totalentreprenørene prioriterer også asfaltlegging på de nybygde kjørefeltene, slik at E6-trafikken fortløpende kan flyttes over på ny vei på store deler av strekningen i løpet av høsten. Dette reduserer ulempene og bedrer trafikkflyten på E6 betraktelig, sier Moshagen.

I Moelv kan man imidlertid regne med at det er mye som skal skje fram mot ferdigstillelse i 2020.

- I Moelv starter totalentreprenøren Peab på arbeidene med det nye E6-krysset i løpet av høsten, sier Moshagen.