Modøler sperret opp øynene for denne snømåkingen fra tak i sentrum onsdag.