Snøsmelting og nedbør har ført til at vegen mot Aksjøen er stengt

På grunn av snøsmelting og nedbør er vegen mellom Aksjøen og Elgåsen oversvømt.