– Tillitsbrudd er alltid vanskelig, og ekstra vanskelig er det i en familie og i et ekteskap. Det gjør vondt for meg å være så hard mot Sindre som det jeg er i dag. Men fordi vi er gift og har felles økonomi, så har handlingene han har gjort, direkte påvirkning på hvordan jeg kan utøve mine oppgaver som politiker, sa en tydelig preget Solberg på en hasteinnkalt pressekonferanse fredag morgen.

– De samtalene jeg har med Sindre om dette tillitsbruddet, skal jeg ha med ham, og ikke med dere, sa hun.

Gjennom flere artikler i E24 den siste tiden er det blitt kjent at Solbergs ektemann Sindre Finnes kjøpte og solgte aksjer i flere selskaper mens kona satt ved roret som statsminister. Det har utløst en debatt om Solberg kan ha opptrådt inhabilt i sin regjeringstid.

– Har vært inhabil

Høyre offentliggjorde fredag listen over ektemannens aksjehandel i perioden da Solberg var statsminister. Den viser at Finnes gjorde 3600 aksjehandler i denne perioden.

– Listen viser at Sindre ikke har vært ærlig med meg, verken da jeg var statsminister eller da jeg konfronterte ham med dette etter at dere i pressen begynte å stille spørsmål, sa Solberg.

Ektemannen handlet langt mer enn han undervegs fortalte Solberg og Statsministerens kontor, sa Solberg.

– Det er alvorlig fordi det innebærer at jeg egentlig har vært inhabil i enkelte saker jeg har behandlet da jeg var statsminister.

Hun er likevel tydelig på at det ikke er noen grunn til å tro at noen vedtak har vært ugyldige, fordi hun ikke visste om detaljene rundt ektemannens aksjehandel.

1,8 millioner kroner i gevinst

I snitt gjorde Finnes 1,25 aksjehandler om dagen i de 2919 dagene Solberg var statsminister.

Ifølge E24 skal Finnes blant annet ha handlet aksjer i selskapet Nekkar 72 ganger og i Kongsberg Gruppen tolv ganger på elleve dager. Ifølge Dagens Næringsliv handlet Finnes også Norsk Hydro-aksjer samtidig som Solberg jobbet med saker som var viktige for selskapet.

Solberg opplyser at Finnes har hatt cirka 1,8 millioner kroner i nettogevinst på aksjehandelen i perioden.

– Helt sikker

– Jeg er helt sikker på at Sindre ikke har fått innsideinformasjon av meg, sier Høyre-lederen.

Hun legger til at det ikke er mulig for henne å kategorisk utelukke at han har fanget opp noe og peker på at de bodde sammen i statsministerboligen i åtte år, der hun hadde møter og tok med seg papirer hjem.

– Men jeg kommer selv, med den kunnskapen jeg har nå, ikke på noe som antyder at han har hatt innsideinformasjon, sier hun og understreker at dersom hun blir statsminister igjen, kan ikke ektemannen handle aksjer.

– Flere likhetstrekk

Peter Frølich, leder i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, beskriver saken som en alvorlig sak og forteller at den inngår i komiteens pågående habilitetssak.

– Saken har flere likhetstrekk med saken til Anniken Huitfeldt, så det er naturlig at den inngår i kontroll- og konstitusjonskomiteens pågående sak, sier komitéleder Peter Frølich (H) til NTB.

Fredag offentliggjorde Høyre listen over ektemannen til Solbergs aksjehandel. Den viser at Sindre Finnes gjorde 3600 aksjehandler i perioden mens kona satt som statsminister.

– Vi undersøker brudd på habilitetsreglene. Det har etter all sannsynlighet skjedd her, selv om Solberg har vært uvitende om forholdene, sier han.

Videre påpeker han at det allerede er avgjort at Solberg må møte i kontrollkomiteens høring.

– Kontrollkomiteen skal finne feil og stille regjeringer til ansvar for kritikkverdige forhold. Dette skal vi gjøre grundig, uavhengig av hvilken politisk farge man selv har, sier Frølich.

– Alvorlig

Hans Andreas Limi (Frp) mener på sin side det er naturlig at Økokrim etterforsker aksjehandlene til Erna Solbergs ektemann.

– Dette framstår som en alvorlig og trist sak som er egnet til å ytterligere svekke tilliten til norsk politikk, sier Frps Hans Andreas Limi til NTB.

Han sier også at aksjehandlene bør etterforskes.

– Vi synes det er helt naturlig at Økokrim etterforsker denne saken i tillegg til at kontrollkomiteen fortsetter sitt arbeid, sier Frp-nestlederen.

Limi påpeker at det har vært flere saker som kan svekke tilliten til det politiske systemet.

– For å rette opp dette bør i alle fall folk se at slike saker etterforskes på en skikkelig måte, sier han.