Sirkula: – Alt avfall som ikke er restavfall er gratis å kaste

Er du flink til å sortere avfallet, vil ikke en tur til gjenvinningsstasjonen koste mange kroner.