Refset lokale nettroll for usannheter og hatefulle ytringer

Hedmark Sp-leder Aasa Gjestvang gikk i sin tale på fylkesårsmøtet hardt ut mot lokale nettrolls virksomhet på Facebook.