Spekulasjonene blomstrer etter at Helse Sør-Øst presenterte nye adresser for Mjøssykehuset

Vil akuttsykehus i Gjøvik bety hovedsykehus øst for Hamar? Dette er ett av fire alternativer i en fersk analyse fra Helse Sør-Øst.