For fredag møttes Sykehuset Innlandets politiske referansegruppe i Brumunddal, der de blant annet fikk en orientering om vedtaket flertallet i SI-styret gikk inn for 25. august.

Et møte som styreleder Torill B. Ressem fredag for øvrig beskrev som «heftig.» Som kjent varslet blant annet nestleder Torbjørn Almlid sin avgang dersom det er Mjøssykehuset-alternativet som til slutt blir valgt.

– Jeg kjente på det etterpå, at jeg egentlig ikke var i kjørbar tilstand, sa Ressem med glimt i øyet.

Noen er bekymret, andre ikke

Selv om både et flertall styringsgruppa og et flertall i SI-styret har pekt på og anbefaler Mjøssykehuset-alternativet, framkom det av møtet fredag at det i politiske kretser rundt om i Innlandet på ingen måte tas for gitt at Helse Sør-Øst-styret gjør samme beslutning. Blant Mjøssykehuset-tilhengere er det naturligvis bekymring for at styret skal peke på null pluss-alternativet og det er også bekymring for at avgjørelsen, av ulike årsaker, skal bli utsatt ytterligere. Og null-pluss-tilhengerne har på ingen måte lagt inn årene.

Gran-ordfører Randi Eek Thorsen (Ap) henstilte sterkt til at styret i Helse Sør-Øst må lytte til flertallet av kommunene i Innlandet og dermed lande på Mjøssykehuset, og sa rett ut at hun var bekymret før styremøtet 22. september.

Fra Lom-ordfører Bjarne Eiolf Holø (Sp) kom det en tilsvarende henstilling.

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen (Ap) sa at han er spent på vegen videre og var samtidig klar i talen:

– Det er en forventning om at man etter mange år med utredninger, og etter å ha brukt utrolig mye ressurser, nå skal få en investering i spesialisthelsetjenesten i Innlandet, sa han.

Andre, som Lillehammer-ordfører Ingunn Trosholmen (Ap), en annen politiker som har stilt seg bak Mjøssykehuset, var på sin side mer avslappet og ga uttrykk for at hun ikke er bekymret.

– Blir aldri full enighet

Fylkespolitiker Erik Ringnes (V) sa at han mener det er naturlig at det er uenighet til siste slutt i en slik sak.

– Det vil aldri bli full enighet om en så stor investering, sa politikeren bosatt i Stange.

Overfor Ringsaker Blad kommenterte administrerende direktør i Sykehuset Innlandet, Alice Beathe Andersgaard, at hun oppfattet stemningen blant politikerne samlet fredag, på følgende måte:

– Jeg opplever at politikerne er like spente før vedtaket som oss i Sykehuset Innlandet, sa Andersgaard.

Dette skjer i sykehussaken:

Styringsgruppen for konseptfaseutredningene har anbefalt en ny sykehusstruktur med nytt Mjøssykehus i Moelv.

Styret i Sykehuset Innlandet vedtok 25. august at de går for Mjøssykehuset i Moelv, med åtte mot tre stemmer. Mindretallet vil at alternativ «null-pluss» med nytt sykehus på Sanderud, som erstatning for nåværende Hamar sykehus, skal være utgangspunktet for utviklingen av sykehusene i Innlandet.

Det er vurdert to alternativ:

  • Et alternativ med nytt Mjøssykehus i Moelv og fortsatt sykehusdrift på Lillehammer, Elverum og Tynset. Gjøvik, Hamar, Reinsvoll og Sanderud legges ned.
  • Et alternativ «null-pluss» med erstatningssykehus for sykehuset i Hamar i et nytt bygg på Sanderud. Fortsatt drift ved Elverum, Lillehammer, Gjøvik, Tynset og de psykiatriske sykehusene Reinsvoll og Sanderud.

Sluttbehandling:

Styre i Helse Sør-Øst har hatt en foreløpig drøfting av saken i møte 25. august. De skal etter planen gjøre sitt endelige vedtak 22. september.

Vedtaket skal godkjennes av helseministeren i foretaksmøte i løpet av høsten.

Neste utredning:

Deretter skal trinn to i konseptfasen gjøres ferdig og det skal utarbeides en konseptfaserapport og en søknad om lån. Styret i Helse Sør-Øst skal behandle dette i ett eller flere styremøter. Tidsplanen er foreløpig at de nødvendige utredningene i del to av konseptfasen foregår fram til sommeren 2023. Deretter blir konseptfaserapporten og lånesøknaden gjort ferdig i løpet av høsten.

Søknad om lån skal foreligge senest i desember 2023 for å komme med i statsbudsjettet for 2025 som behandles i Stortinget høsten 2024. Hvis det ikke blir ytterligere utsettelser, kan sykehusutbyggingen dermed starte i 2026 og pågå i minst fem år.