Prioriterer idrettslagenes anlegg før de kommunale, søker totalt om 275 mill. kr.

Ringsaker idrettsråd prioriterer søknadene til idrettslagene framfor kommunes søknad om spillemidler.

Artikkeltags